Sözlük

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Alacak Yönetimi

Borçluya fatura kesilmesi sonrasında ve geçerli olan hallerde hukuki süreç aşamasına kadar olan dönemde, alacakların tahsil edilmesinin sağlanmasını hedeflemek üzere şirketlere sunulan hizmetler yelpazesi.​​


Broker

Bir kredi sigorta poliçesi ya da faktoring anlaşması sunmak üzere şirketleri araştıran bağımsız aracı. Brokerlar, poliçe ya da anlaşmanın uygulamaya konma sürecinde ve günlük idaresi boyunca sigortalılara danışmanlık verirler. ​​


Kredi Sigortası

Şirketin kendisini ticari alacaklarının ödenmemesi riskine karşı koruduğu bir teknik.​​​

Kurtarılan tutarlar

Sigorta şirketi, sigortalanan ve tazmin edilen alacaklara dair sigortalının haklarını devraldığı zaman, tazminat sonrasındaki tüm tahsilatlar.​​


Önleme

Müşterilerinin ödeme gücüne dair Euler Hermes tarafından verilen bilgiye istinaden sigortalının müşterilerini seçebileceği ve kayıplarını azaltabileceği süreç.​​​


Poliçe

Euler Hermes ve sigortalı arasında kredi sigortası sözleşmesi 

Prim

Sigortalı tarafından, risk teminatı karşılığında sigorta şirketine ödenen tutar. Sözleşme uyarınca risklere yönelik teminat sağlama süresi boyunca fatura edilen meblağ olarak tanımlanan yazılı primler ile, ilgili süre boyunca risklere yönelik teminata tekabül eden süre boyunca ya da daha erken bir tarihte yazılan prim kısımları olarak tanımlanan kazanılan primler şeklinde ayrılmaktadırlar.​​​


Şirketimize ait bilgiler

Grup şirketleri tarafından hazırlanan ve münhasır olarak Euler Hermes’e ait olan bilgilerdir. Bu, müşterilerine sunulan hizmet kalitesinin bir garantisidir​.​​


Tazminat

Bir riskin ortaya çıktığı durum. Bu durum, sigortalıya tazminat hakkı verir ve kredi sigorta poliçesinde öngörülen tazminat ödeme mekanizmasını harekete geçiren durumdur​.

Teminat

Bir teminat (bond), bir şirket, kamu sektör kuruluşu ya da devlet tarafından verilen bir borcun bir yüzdesini temsil eden, ciro edilebilir bir borç güvencesidir. Teminatı veren şirketin iflas etmesi durumunda, teminat sahiplerine hissedarlardan önce ödeme yapılır. Ancak, teminat sahipleri, hissenin getirdiği hakların herhangi birinden istifade edemezler (kazançlar üzerindeki haklar ve oy kullanma hakları vasıtası ile şirketi yönetme hakkı).​​​