Sık Sorulan Sorular

TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

​Alacak sigortası olarak da bilinen ticari kredi sigortası, şirketlere, müşterilerinin ticari borçlarını ödememesi durumuna karşı koruma sağlar. Bu durum, müşterilerin ödeme aczine düşmesi ya da belirlenen süre içinde ödeme yapmamaları gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bu tür riskler genellikle ticari risk olarak tanımlanır. İhracat yapan şirketler, ticari alacak sigortası ile ödemelerin yapılmamasına veya geç yapılmasına yol açacak bir dizi politik riske karşı kendilerini korurlar. Bu koruma, alıcının ülkesinde savaş çıkması, hükümetin bir sözleşmeyi iptal etmesi veya mal ihraç ya da ithalini engelleyen ve/veya nakit transferini engelleyen bir yönetmeliği uygulamaya koyması sonucunda ödeme alınamaması, vs. durumlarda gündeme gelir.

TİCARİ ALACAK SİGORTASINI KİMLER KULLANIR?

Müşterileriyle açık hesap çalışan her şirket, ticari alacak sigortasından faydalanabilir. Euler Hermes’in küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra çok uluslu şirketlerin de aralarında yer aldığı farklı büyüklükteki şirketlerden oluşan geniş bir müşteri portföyü vardır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra ekonominin farklı sektörlerinde emtia ticareti yapan şirketler de ticari kredi sigortası kullanırlar.

HANGİ KREDİ VADELERİ KORUMA ALTINA ALINABİLİR?

Ticari alacak sigortası, vadesi bir yıldan kısa olan ticari alacaklar için uygundur.​

HERHANGİ BİR ASGARİ SATIŞ TUTARI MEVCUT MUDUR?

Pratik bir açıdan bakıldığında, programın uygun maliyetli olabilmesi için genellikle yıllık satışların en az 1,000,000 Euro seviyesinde olması gerekir.

NEDEN TİCARİ ALACAK SİGORTASI KULLANMAYI DÜŞÜNMELİYİM?

Ortalama olarak, ticari borçlar bir şirketin varlıklarının %40’ını oluşturur. Bu rakam, bazen daha yüksek de olabilir. Bir şirketin, hangi müşterisinin ödeme sıkıntısına düşeceğini kestirmesi çok zordur. Ödeme temerrütlerinin %50’ye yakın kısmı, istikrarlı ve uzun vadeli ticari ilişkilerin kurulu olduğu iş ilişkilerinde ortaya çıkar. Bir şirket için ödemelerini alamamasının bedeli ağır olabilir. Örneğin, bir şirketin kâr marjı %5 ise ve müşterilerinden biri 100.000 Euro’luk temerrüde düşer ise, şirketin söz konusu kâr kaybını telafi etmesi için 2.000.000 Euro tutarında ilave satış gerçekleştirmesi gereklidir. Daha da önemlisi, nakit akışında yaşanan kayıp alacaklı şirketi çok zor durumda bırakacaktır. Ödeme yapılmaması alacaklı şirketi zayıflatır ve yatırım kapasitesini düşürür. Ticari alacak sigorta poliçesi, alacak hesaplarının yönetilmesine yardımcı olur ve ödeme yapılmaması durumunda tazmin sağlar.

TİCARİ ALACAK SİGORTASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?


Ticari alacak sigortasının sunduğu avantajlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

  • Daha iyi bir kredi kontrolü ve ödenmeyen borçlara bağlı ciddi boyutlardaki kayıplara karşı daha iyi korunma
  • Euler Hermes veri tabanı ile desteklenen güçlü erken uyarı sistemi ve daha iyi bir risk yönetimi
  • Bilinmeyen risklerin ortadan kaldırılmasıyla daha iyi bir iş planlaması
  • Ticari alacak sigortası alacakların kalitesini arttırır. Bu durum, kredi kuruluşlarından daha iyi koşullarda döner sermaye temininde rol oynar.
  • Euler Hermes’in bilgi birikimi yeni pazarlarda yeni alıcılarla ticaret imkanı sunar. Mevcut müşterilerin risk analizi daha sağlıklı gerçekleştirilir. Euler Hermes’in alacak tahsilatı konusundaki yetkinliği ve hizmet ağı avantajlar sağlar.
  • Sigortalanmış faturalar çok daha iyi bir nakit akışı sağlar.

Euler Hermes ile ticari kredi sigortası yaptırmaya ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız​

SADECE KAYGI DUYDUĞUM MÜŞTERİ HESAPLARI İÇİN TEMİNAT ALABİLİR MİYİM?

Alacak sigortası, bir şirketin tüm vadeli satışlarını kapsayan ve tüm müşterilerinin performansını düzenli olarak takip eden bir risk yönetim sistemidir. Her ne kadar bazı işletmeler belli müşterilerinde risk olmadığını düşünseler de tahsilat problemlerinin yaklaşık %50'si sağlam ve uzun süreli iş ilişkileri kurulmuş alıcılardan kaynaklanır. Euler Hermes, toplam ciro esasına göre sigorta yapar. Bu yaklaşım, müşteriler için en yüksek değeri sunmakla kalmayıp uzun vadeli bir ilişkiyi de destekler.

TAZMİNAT SEVİYESİ NEDİR?

Tazminat seviyesi, %80 ila %100 arasında değişir. Ancak bu seviye müşterinin seçtiği poliçeye, kredi yönetim tecrübesine, alacak portföyüne ve prim hedefine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

EĞER BİR KAYBA UĞRARSAM, TAZMİNAT TALEBİM NE KADAR SÜREDE KARŞILANACAKTIR?

Genel olarak, tazminat ödemesi hasar bildirimini müteakip ​150 günlük tahsilat sürecinin sonunda yapılacaktır.

ONLİNE (İNTERNET ÜZERİNDE) VERİLEN HERHANGİ BİR HİZMET VAR MIDIR ?

Evet vardır. Euler Hermes’in online poliçe yönetim sistemi EOLIS, 7/24 internet üzerinden kredi limit talebinde bulunma, tazminat talebi iletme ve tazminat taleplerini izleme imkanı sunar.

TİCARİ ALACAK SİGORTASININ MALİYETİ NEDİR?

Poliçenin primi, satışların bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu oran, şirketin ticari geçmişine, şüpheli alacaklarına, sektörüne ve müşteri tabanına bağlı olarak genellikle %1’in altındadır. Siyasi risk teminatının dâhil edildiği durumlarda prim daha yüksek olabilir. Şirketlerin karşı karşıya kaldığı ödenmeyen borçların ortalama seviyesinin satışların yaklaşık %0,7’si olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çoğu şirket, satış alanındaki ilave avantajları dikkate almadan dahi, ticari kredi sigortasını son derece uygun maliyetli bir ürün olarak değerlendireceklerdir.

TAHSİLATIN GEREÇEKLEŞEMEDİĞİ DURUMLARDA SÜREÇ NASIL İŞLER?

Müşterimiz, hukuki yollara başvurmadan önce, tahsilat faaliyetlerini sona erdirmeyi arzu ediyorsa, dosyayı kapatılabilir. Diğer taraftan müşteriye, hukuki yollara başvurarak alacağını kurtarmaya yönelik izlenecek adımlarla ilgili danışmanlık hizmeti sunulabilir.

B2B(ŞİRKETTEN ŞİRKETE)YAPILAN TAHSİLATLAR HAKKINDA NE KADAR TECRÜBEYE SAHİPSİNİZ?

Euler Hermes, B2B uzmanıdır. Euler Hermes, uzun yıllara dayanan tecrübesine dayanarak, geciken B2B ödemelerini tahsil etmenin ve bunu olağanüstü özen ve hassasiyetle yapmanın en etkin yöntemlerini bilir. ​

KAÇ ADET OFİSİNİZ VAR VE BUNLARIN MERKEZLERİ NERELERDE?

Euler Hermes’in 50’yi aşkın ülkedeki varlığının yanı sıra, şirket dışı avukatlar ve farklı coğrafyalardaki tahsilat uzmanları ile ortaklık anlayışı için çalışmakta ve dünya çapında 130’u aşkın ülkede tahsilat hizmetleri sunmaktadır.

OFİSLERİNİZDE KAÇ TAHSİLAT GÖREVLİSİ GÖREV YAPMAKTADIR?

​Euler Hermes dünya çapında 600’ün üzerinde ticari alacak tahsilat görevlisi ile çalışmaktadır. Söz konusu profesyonel uzmanlar alacağın tahsilatı konusunda gerekli uzmanlık ve bilgi birikimine sahiptirler. Euler Hermes, tahsilat ekibini sürekli eğitmekte ve kariyerleri boyunca gelişimlerini desteklemektedir. Tahsilat görevlilerimiz, müşterilerimizin birer elçisi gibi hareket etmekte ve alacak tahsilatı konusunda çalışmaktadırlar.​

TAHSİLAT İÇİN NE GİBİ YÖNTEMLER KULLANMAKTASINIZ?

Euler Hermes, telefon irtibatı ve yazılı tahsilat yöntemleri ile tahsilat yapmak üzere markasının verdiği güçten faydalanmaktadır. Gerekli durumlarda, yargıdan yürütmeye kadar hukuki süreçler de kullanılmakta ve kesintisiz bir tahsilat hizmeti sunulmaktadır. ​

BORCUN TAHSİL EDİLMESİ ORTALAMA NE KADAR SÜREDE GERÇEKLEŞİR?

Her bir vaka kendine özgüdür ve borçluların tipik davranışları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ancak her durumda Euler Hermes en kısa zamanda, borçlu ile bir anlaşmaya varmak için harekete geçer. Euler Hermes’in amacı, ilgili vaka tahsilatlarını yasal yöntemler öncesinde gerçekleştirmek ve borçlu her nerede olursa olsun tecrübeli tahsilat ekibi ile müşteriyi bu süreç boyunca yönlendirmektir.

TÜM SİGORTA ŞİRKETLERİ KEFALET SİGORTASI YAPABİLİR Mİ?

Kefalet Sigortası ruhsatı bulunan sigorta şirketleri tarafından Kefalet Sigortası yapılabilir.  Euler Hermes Sigorta bu branşta ruhsat alan ilk şirkettir.

KEFALET SİGORTASI TAHTINDA, KENDİSİNE HİTABEN KEFALET SENEDİ DÜZENLENEN TARAF KİMDİR?

​Kefalet Senedi ile teminat verilen taraf, yani lehine garanti düzenlenen taraf “Lehdar”dır.
Kefalet Senedi taraflarının Türkçe çevirileri için garantiler ile ilgili en son yayınlanan uluslararası kurallar bütünü olan “Garantilere İlişkin Bir örnek Kurallar 2010 revizyonu (URDG 758)” referans alınmakta olup, Türkçe’de muhattap olarak da kullanılan “Beneficiary” terimi bu kurallarda Türkçe’ye “Lehdar” olarak çevirilmiştir.

KEFALET SİGORTASI TAHTINDA KEFİL OLUNAN VEYA TEMİNAT/GARANTİ VERİLEN LEHDARA POLİÇE Mİ DÜZENLENİYOR?

​Hayır, Kefalet Sigortası talep eden müşterimize (“Sigorta Ettiren”) hitaben Poliçe düzenlenirken, sigorta teminatı niteliğinde düzenlenen Kefalet Senedi Lehdara hitaben düzenlenmektedir.

KEFALET SİGORTASI TAHTINDA VERİLEN TEMİNAT TUTARLARININ TAMAMI ÖDENİYOR MU?

​Evet, Kefalet Sigortası tahtında verilen Kefalet Senedi ile Sigorta Şirketleri de Bankalar’ın verdiği banka teminat mektubunda olduğu gibi, aksi kefalet senedi metninde yer almaması şartıyla, kefalet senedinde belirtilen tutarın tamamı için geri dönülemez bir taahhüde girmektedir.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KEFALET SENEDİ METNİ HER ZAMAN KEFALET NİTELİĞİNDE MİDİR?

Hayır, Kefalet Sigortası tahtında verilen Kefalet Senedi, “Banka Teminat Mektupları” gibi garanti taahhüdü niteliğinde de olabilir.

BANKALARIN DÜZENLEDİĞİ TEMİNAT MEKTUPLARI GİBİ KAYITSIZ ŞARTSIZ, İLK TALEPTE ÖDEME TAAHHÜDÜ İÇEREN “TEMİNAT MEKTUPLARI” KEFALET SİGORTASI TAHTINDA SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Evet, Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Şubat 2014’te yayınlanarak yürürlüğe giren Kefalet Sigortası Genel Şartları Madde A.1.’de “Kefalet senetleri şarta bağlı düzenlenebileceği gibi ilk talepte ödemeli olarak da düzenlenebilir.” şeklinde yer alan paragraf çerçevesinde; Sigorta Şirketleri şartlı mektup düzenleyebilecekleri gibi, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödeme taahhüdü içeren Teminat Mektubu niteliğinde Kefalet Senetleri de düzenleyebilirler.

Nitekim daha sonra 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ( “KİK”) “Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” şeklinde Teminat Mektubu tanımının eklenmesi suretiyle, Kefalet Sigortası Genel Şartları içerisinde Kefalet Senedi olarak adlandırılan yazılı taahhüt Teminat Mektubu niteliğinde düzenlenen taahhütler arasında sayılmıştır.

Bu değişiklikten de açıkça anlaşıldığı üzere Sigorta Şirketleri tarafından Teminat Mektubu niteliğinde ve Teminat Mektubu, Garanti Mektubu (Guarantee Letter/Bond), Kontrgaranti (Counterguarantee) isimleri altında Kefalet Senetleri düzenlenebilmektedir.

KEFALET SİGORTASI İÇİN HERHANGİ BİR SEKTÖR AYRIMI VAR MIDIR?

​Hayır, her türlü sektör için kefalet sigortası kullanılabilir.

TÜRKİYE’DEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA HİTABEN SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KEFALET SENEDİ DÜZENLENEBİLİR Mİ?

Sigorta Şirketleri tarafından düzenlenen Kefalet Senetleri’nin Kamu Kurumları ve Devlet Kuruluşları tarafından kabulüne yönelik önemli değişiklik 28.11.2017 tarihinde kabul edilen 7061 nolu Torba Yasa ile Kamu İhale Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda ( “KİK”) yapılmıştır ve 05.12.2017 tarihinde yayımlanan 30261 Sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre :
KİK’in tanımlara ilişkin 4 üncü maddesine Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,” şeklinde Teminat Mektubu tanımı eklenmiştir.
 
5 Aralık 2017 SALI                         Resmî Gazete                           Sayı : 30261
 
KANUN
 
BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
 
 
Kanun No. 7061                                                       Kabul Tarihi: 28/11/2017
 
 
MADDE 65- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesine “Çerçeve anlaşma” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Teminat mektubu” tanımı eklenmiştir.
“Teminat mektubu: Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,”
MADDE 66- 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “
b) Teminat mektupları.”

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205-12.htm

Kanun değişikliği sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile sınırlı kaldığından, Euler Hermes tarafından verilen Teminat Mektupları tüm Kamu Kurum ve Devlet Kuruluşları tarafından henüz kabul edilmemektedir.

Bu sebep ile şu anda sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi Kamu İhaleleri için Teminat Mektubu düzenlenebilmektedir.

YURTDIŞI YERLEŞİK LEHDARA HİTABEN DOĞRUDAN GARANTİ NİTELİĞİNDE KEFALET SENEDİ DÜZENLENEBİLİR Mİ?

​Evet, yurt dışı özel veya kamu kurumu niteliğindeki lehdarlara hitaben doğrudan Euler Hermes Türkiye tarafından kefalet senedi düzenlenebileceği gibi Euler Hermes Grubu’nun diğer ülkelerdeki kefalet sigortası lisansı sahibi ofisleri de bu işlemlerde frontiker olarak kullanılabilmektedir. Bu yolla yurt dışı Euler Hermes Grup Ofisleri aracılığı ile lehdarın ülkesindeki bir ofisimiz üzerinden kefalet senedi temin edilmesi de mümkündür.

YURTDIŞI YERLEŞİK LEHDARIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ BİR BANKA’DAN GARANTİ MEKTUBU DÜZENLENMESİ AMACIYLA KONTRGARANTİ NİTELİĞİNDE DOLAYLI KEFALET SENEDİ DÜZENLEYEBİLİYOR MUSUNUZ?

Evet, bizim de muhabir banka ağımız bulunmakta olup, bir çok ülkedeki yerel Bankalar üzerinden kontrgarantimiz karşılığında özel veya kamu kurumu niteliğindeki lehdarlara hitaben garanti mektubu sağlayabiliyoruz.