Euler Hermes, 11 ülkenİn rİsk derecesİnİ İyİleştİrdİ

22.08.2014
 
Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, 11 ülkenin risk derecelendirmesini iyileştirdiğini  açıkladı. Riskin iyileştiği  11 ülke Fildişi Sahili, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Nikaragua, Nijerya, Portekiz, Sırbistan ve İspanya oldu.
 
Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “İyileşme hızı üçüncü kez üst üste bu yıl da %3’ün altında kalacak fakat buna rağmen global GSYİH büyümesinin 2014’te +%2,8 oranında olmak üzere biraz hızlanması bekleniyor. Euler Hermes olarak global tablodaki iyileşmenin kademeli bir şekilde gerçekleştiğini göz önünde bulundurarak 11 ülkenin risk derecesini iyileştirdik. Global iflasların 2014 yılında -%8 azalması beklense de kriz öncesi seviyenin halen %13 üzerinde kaldığı görülüyor. Bu da 2009 krizinin halen sindirilmediğine işaret ediyor.”
 
Gelişmiş ülkeler 2014’te beklenen %2’lik büyüme ile oyuna geri dönüyor (2010’dan bu yana kaydedilen en hızlı büyüme). Avro Bölgesi’nde ise iki yıllık daralmanın ardından bölgedeki ana ülkelerin olumlu büyüme kaydetmesi ile +%1’lik iyileşme olacağı öngörülüyor. Avro Bölgesi’nin güney kısmındaki ülkeler ihracat sayesinde ekonomik durgunluktan çıkmış olacağı; Orta Avrupa’daki ülkelerin çoğunluğunun Avro Bölgesi’ndeki iyileşmenin avantajlarından faydalanacağı düşünülüyor.
 
Brezilya, Çin, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye gibi  ekonomilerde büyümenin yavaşlaması beklenmesine rağmen gelişmekte olan pazarlar halen 2014’te %+4,3 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülen global büyüme açısından kritik  eşikteler. Büyüme oranı 2014 yılında +%5,6 seviyesinde gerçekleşmesi beklenen Hindistan ise bu öngörünün dışında tutuluyor.

 

 

Yükseltİlen Ülke Derecelendİrmelerİne BakIş

 

Ülke
Yeni EH Derecelendirmesi
Eski EH Derecelendirmesi
Fildişi Sahili
D3
D4
Yunanistan
B3
B4
Macaristan
B2
C3
Hindistan
B1
B2
İrlanda
BB2
BB3
İtalya
A2
A3
Nikaragua
D3
D4
Nijerya
D3
D4
Portekiz
B2
B3
Sırbistan
D3
D4
İspanya
A2
A3

 

 

ArtIrIlan dereceler İle İlgİlİ yorumlar

 
Fildişi Sahili: Ülkenin risk derecesi D3’ten D4’e yükseltildi. İyileşmede, politik istikrardaki düzelmenin yanısıra döviz rezervleri ile ithalat yükünün rahat bir şekilde karşılanabilimesi etkili oluyor. Borç affı ve teşviklerin ertelenmesi ile dış borç oranları ve faiz ödemeleri düşük seyrediyor.
 
Yunanistan: Ülkenin risk derecesi  B4’ten B3’e yükseltildi. Daha iyi ekonomik koşulların belirginleşmesi sonucu  iflas trendi dengelendi. Finansal baskı önemli derecede azaldı ve Nisan ayında uzun dönemli tahvil ihracı gerçekleştirildi. Bu, 2010 yılından bu yana yapılmış olan ilk tahvil ihracı oldu. Düşen tüketici fiyatları ve bankacılık sektörünün durumu ise kısa dönemdeki yüksek aşağı yönlü riskler olarak kalmaya devam ediyor.
 
Macaristan: Ülkenin risk derecesi C3’den B2’ye yükseltildi. Dış dengesizlikler ve büyüme koşulları istikrarlı bir şekilde iyileşti. Yeni kredi büyümesi kontrol altında ve enflasyona yönelik baskılarda gerileme kaydedildi. Bu sayede iki yıl boyunca parasal rahatlamanın devam etmesi mümkün oldu. Bunlara rağmen ekonomi dışsal şoklara karşı kısmen zayıf kalmaya devam ediyor.
 
Hindistan: Ülkenin risk derecesi B2’den B1’ye yükseltildi. Büyümenin iyileşmesi öngörülüyor, para politikasının sonuçları güçlü. Sermaye girişlerindeki son toparlanmanın korunması, yerel iyileşmenin sürdürülmesi gerekiyor.
 
İrlanda: Ülkenin risk derecesi BB3’den BB2’e yükseltildi. Ekonomik koşullar daha iyi görünüyor. İflaslarda 2013 yılından bu yana azalma kaydediliyor ancak iflas seviyeleri halen yüksek seyrediyor. Finansal bağımlılık azaldı ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması tamamlandı ancak halen zayıf noktalar da var. Orta dönemdeki ana sorunun  yüksek borç stoğu  olacağı görülüyor.
 
İtalya: Ülkenin risk derecesi  A3’den A2’e yükseltildi. Ekonomik koşullar daha iyi ve iflasların 2014 yılının ikinci yarısından itibaren azalacağı öngörülüyor. Şirketler, 2015’te kredi ve tüketici harcamalarının güçlenmesinden faydalanabilirler. İtalya, bir politik istikrar sürecine giriyor ancak orta dönemde devam edecek zorluklar bulunuyor.
 
Nikaragua: Ülkenin risk derecesi  D4’ten D3’e yükseltildi. Mali politikada  iyileşme kaydedildi. 2012 yılında uygulamaya alınan, geniş kapsamlı vergi reformu vergi tahsilatında ve yönetiminde iyileşme olmasını sağladı, harcamalar kıstlandı  ve mali bünye güçlendi. Ancak dış zayıflıklar halen önemli seviyede seyrediyor.
 
Nijerya: Ülkenin risk derecesi  D4’ten D3’e yükseltildi. Afrika’nın en büyük ekonomisinde dış likidite ve borç göstergeleri iyileşme kaydederek rahat seviyelere gelmiş durumda ve GSYİH büyümesi güçlü seyrediyor. Bunun sonucu olarak da kısa dönem risklerde iyileşme kaydedildi. Ancak bazı zayıflıklar orta dönemdeki ekonomik koşulları etkiliyor. Bunlar arasında kişisel ve kurumsal güvenlik riski ve zayıf iş ortamı yer alıyor.
 
Portekiz: Ülkenin risk derecesi  B3’den B2’e yükseltildi. Özellikle rekabet koşullarında  iyileşmenin etkisi ile  iç talep sayesinde daha iyi ekonomik koşullar var. İflaslarda 2013 yılından bu yana azalma kaydediliyor. Kamu borçları ve mali açığın yüksek olması nedeniyle Mayıs ayında Portekiz’in AB/IMF programından çıkması zorlu bir süreç olmaya devam ediyor. Enflasyon oranının çok düşük seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Bu da kamu ve özel sektörlerin risklerine yönelik algının değişmesine neden olabilir.
 
Sırbistan: Ülkenin risk derecesi  D4’ten D3’e yükseltildi. Ülke, ekonomik krizden  çıktı. Döviz kuru istikrarlı seyrediyor ve enflasyonun 2015’e kadar düşük kalacağı öngörülüyor. Döviz rezervleri yeterli durumda. Sırbistan halen bazı yapısal zayıflıklar (ihracat yapısı gibi), kredilerin daraldığı ve işsizliğin yüksek olduğu bir ortamda azalan yerli talep, kötüye giden kamu finansmanı ve yüksek dış borç yüküyle anılıyor.
 
İspanya: Ülkenin risk derecesi  A3’den A2’e yükseltildi. Üst üste altı yıl boyunca güçlü bir artış kaydedilmesinin ardından 2013 yılından bu yana azalan iflaslar ile ekonomik koşullar daha iyi. İç  talebin güçlenmesi ve büyümeye olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Ancak kamu borcunun GSYİH’nin %100’ü, mali açığın ise 2014’te GSYİH’nin -%6’sı seviyesinde olması sonucunda kamu finansmanı kritik seviyelerde seyrediyor. Enflasyon oranının çok düşük seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Bu da kamu ve özel sektörlerin risklerine yönelik algının değişmesine neden olabilir.
 
Euler Hermes Kıdemli Ekonomisti Manfred Stammer, “Euler Hermes, 40 kısa ve uzun dönem göstergesi kullanarak 242 ülke ve bölgeyi gözlemleyerek, şirketlerin kontrolü dışında gerçekleşen ödeme kesintileriyle ilgili riski ölçümlüyor. Orta dönem derecelendirmeleri (AA, A, BB, B, C, D ölçeği) ve kısa dönem derecelendirmeleri (1, 2, 3, 4 ölçeği) birleştirilerek genel ülke derecesi  (en yüksek AA1, en düşük D4) elde ediliyor” dedi.