Güvenli Ticaretin Yolu Alacak SigortasIndan Geçiyor

03.10.2013
 
​Dünyanın lider alacak sigortası kuruluşu Euler Hermes yetkilileri, Kocaeli Sanayi Odası ve yetkili acentesi Ertuğral Sigorta işbirliğiyle Kocaeli iş adamlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen panelde finansal risk yönetimi kapsamında alacak sigortalarının hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
 
Euler Hermes Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde ve yetkili acentesi Ertuğral Sigorta işbirliğiyle “Firmaların Yurt İçi ve Yurt Dışı Vadeli Ticari Alacaklarının Sigortalanması ve Finansal Risk Yönetimi” başlıklı bir panel düzenledi. Kocaeli Sanayi Odası’nın İzmit Merkez Binası’nda 2 Ekim 2013 Çarşamba günü gerçekleşen panele Kocaelili iş adamları büyük ilgi gösterdi. Ticari Alacak Sigortasının şirketlerin adeta “hayat sigortası” olduğunu söyleyen Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, ticari alacakların bir şirketin bilançosu içindeki büyüklüğünün yaklaşık yüzde 40 olduğunu, sigortalanarak güvenceye alınmamalarının en büyük risklerden biri olduğunu belirtti. Özüner, güvenli ticaret için alacak sigortasının öneminin yanı sıra 2013 yılındaki ekonomik durumu, 2014’e yönelik ve sektör bazlı beklentileri ile Kocaeli sanayi ortamını değerlendirdi.
 
Zorlu bir dönemden geçen Avrupa’da önemli miktarda düzelme olmasına rağmen nominal GSYIH büyümesinin sağlanması gerektiğine değinen Özüner, Türkiye için önem kazanan Afrika ve Asya pazarlarını da şu şekilde değerlendirdi: “Afrika ve Orta Doğu bölgesinde 2013 yılı büyüme beklentileri sınırlı olmasına rağmen (yüzde 3,4), 2014 yılında yüzde 4,3’lük artış bekleniyor. Asya Pasifik bölgesinde ise 2013 yılında yüzde 6,4’lük büyüme beklentisinin ardından 2014 yılında yüzde 6,7’lik bir büyüme öngörülüyor. Her iki bölgede politik gerilimler nedeniyle risk devam ederken, özellikle Asya-Pasifik bölgesinin Batı’dan gelen kuvvetli taleple canlı kaldığını, 2012 yılındaki Çin ve Hindistan kaynaklı yavaşlamadan sıyrılarak 2013-2014 yıllarında canlandığını görüyoruz.”
 
Türkiye ekonomisini değerlendiren Özüner, Çek kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu gibi gelişmeler sayesinde iç ticarette ödeme sisteminin Avrupa’da olduğu gibi fatura esaslı açık hesap yöntemine yaklaşacağını söyledi. Özüner, Türkiye’de ihracatın hala yükselişte olduğunu vurgulayarak, katma değeri yüksek olan sektörlerin ihracat pazar paylarını artırmaya devam ettiğini belirtti. Özüner, Türkiye ihracatını şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu arasında bölgesel bir bağlantı noktası olma rolünü üstlendi. AB’nin ihracat pazar payı 2011’de yüzde 46,2 iken, 2012’de yüzde 38,8’lik büyük bir düşüşle yüzde 27,8’lik pazar payına ulaşan MENA’yı (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) destekledi. Bugün makine, elektrikli aletler ve kimya ürünleri ihracatımız tekstil ve hazır giyim sektörlerinin başlattığı lokomotif sektör rolünü üstleniyor. Türk makine sektörünün büyümesi, yüksek rekabete sahip ve ülkedeki sektörel üretimin büyük kısmını gerçekleştiren KOBİ’ler tarafından destekleniyor. Euler Hermes olarak makine, gıda ve içecek ile ilaç ve dağıtım sektörlerinin 2013-2014 temel göstergelerini ve beklentilerini pozitif olarak değerlendiriyoruz.” 
 

Kocaeli, Ağustos ayInda Türkiye’de en çok ihracat yapan ikinci il oldu

 
Özüner, Kocaeli’nin Türkiye’nin en gelişmiş ikinci büyük sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, ülkemizin imalat sanayideki payının yüzde 13 olduğunu söyledi. TİM verilerine göre Kocaeli’nin geçtiğimiz Ağustos ayında en çok ihracat yapan ikinci il olduğunu söyleyen Özüner, sözlerine şöyle devam etti: “2012 verilerine göre, Kocaeli’nin dış ticareti 64,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, Türkiye dış ticaretinin yüzde 17’sini oluşturuyor. Türkiye’nin 500 büyük firmasından 92’sinin Kocaeli’nde faaliyet gösterdiğini düşünürsek, ilin Ağustos ayında Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci ili konumuna gelmesi, kimya ve otomotiv sektörleri başta olmak üzere Türkiye’nin ticari ortamında kilit bir bölge olduğunu gösteriyor.”
 
Alacak sigortasının özellikle yeni pazarlara giren firmalar için vadeli satışlarda alıcıların iflas etmesi, acze düşmesi ve benzeri nedenlerle vade tarihinde ödemelerini yapmamaları riskini teminat altına alan bir sigorta şekli olduğunu anlatan Özüner, “Alacak Sigortası, ticari alacakları garanti altına aldığından bilançoya duyulan güveni de artıran bir enstrüman. Euler Hermes olarak 40 milyon müşteriden oluşan küresel veri tabanımız sayesinde firmalar dünya çapında alıcılar hakkında sistematik bilgiye erişme imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda doğru alıcıyı seçmelerine yardımcı oluyoruz ve yeni pazarlarda, yeni alıcılarla güvenli ticaret yapabiliyorlar. Kocaeli, ülkemizin ekonomisinde önemli ve istikrarlı bir konuma sahip. Dolayısıyla rekabetin arttığı mevcut ticaret ortamında alacak risklerini azaltıp daha hızlı ve güvenli yol alınabilmesi için sigortanın oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.