Güvenli Ticaretin Yolu Alacak SigortasIndan Geçiyor

11.02.2014
 
​Dünyanın lider alacak sigortası kuruluşu Euler Hermes yetkilileri, Kocaeli Sanayi Odası ve Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) işbirliğiyle Kocaelili iş adamlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen panelde finansal risk yönetimi kapsamında alacak sigortası hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
 
Euler Hermes Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde ve TAYSAD işbirliğiyle “Firmaların Yurt İçi ve Yurt Dışı Vadeli Ticari Alacaklarının Sigortalanması ve Finansal Risk Yönetimi” başlıklı bir panel düzenledi. TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, 10 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen panelde  Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, ticari alacakların bir şirketin bilançosu içindeki büyüklüğünün yaklaşık yüzde 40 olduğunu, sigortalanarak güvenceye alınmamalarının en büyük risklerden biri olduğunu belirtti. Özüner, güvenli ticaret için alacak sigortasının öneminin yanı sıra 2013 yılını, 2014 yılı ve sektör bazlı beklentileri ile Kocaeli sanayi ortamını değerlendirdi.
 
Türkiye ekonomisini değerlendiren Özüner, 2013 yılında yüzde 4’lük bir büyüme ardından, Türkiye’nin yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğünü söyledi.  Net ihracatın katkısının bir önceki yıl negatife dönüşmüş olmasına rağmen 2014 yılında bu alanda bir iyileşme beklendiğini vurguladı. 
 
Türkiye’deki iş ortamı şartlarının yeni iş kurulmasına destek olurken, 2014 yılında iflas oranlarının yükselmeye devam edeceğini söyleyen Özüner, 2013 yılında kaydedilen yüzde 8’lik artışın ardından 2014 yılında yaklaşık 18.100 şirketin iflas riski taşımasını temsil eden yüzde 4’lük bir artış öngörüldüğünü belirtti. Özüner, küresel rekabetin daha da yoğunlaşacağı önümüzdeki dönemde  Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz bölgesinde eğitimin yanı sıra sürdürülebilir büyüme için inovasyon ile Ar-Ge’ye yatırım yapılmasının şart olduğunu vurguladı.
 
Özüner, Kocaeli’nin Türkiye’nin en gelişmiş ikinci büyük sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, ülkemizin imalat sanayideki payının yüzde 13 olduğunu söyledi. TİM verilerine göre Kocaeli’nin 2013 yılında en çok ihracat yapan üçüncü ilimiz olduğunu söyleyen Özüner, sözlerine şöyle devam etti: “Kocaeli’nin ihracattaki payının büyük bölümünü oluşturan otomotiv, makine ve kimya sektörleri alacak sigortasının öncelikli sektörlerine paralellik gösteriyor.”
 
Alacak sigortasının özellikle yeni pazarlara giren firmalar için vadeli satışlarda alıcıların iflas etmesi, acze düşmesi ve benzeri nedenlerle vade tarihinde ödemelerini yapmamaları riskini teminat altına alan bir sigorta şekli olduğunu anlatan Özüner, “Alacak Sigortası, ticari alacakları garanti altına aldığından bilançoya duyulan güveni de artıran bir enstrüman. Euler Hermes olarak 40 milyon müşteriden oluşan küresel veri tabanımız sayesinde firmalar dünya çapında alıcılar hakkında sistematik bilgiye erişme imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda doğru alıcıyı seçmelerine yardımcı oluyoruz ve yeni pazarlarda, yeni alıcılarla güvenli ticaret yapabiliyorlar. Kocaeli, ülkemizin ekonomisinde önemli ve istikrarlı bir konuma sahip. Dolayısıyla rekabetin arttığı mevcut ticaret ortamında alacak riskleri azaltılıp daha hızlı ve güvenli yol alınabilmesi için sigortanın oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.