Euler Hermes küresel ekonomİk görünüm raporu: "2014 İflaslar Dünya KupasI: Skor tablosunda kİm daha az İflas kaydedecek?"

27.06.2014

​Küresel iflasların azalması beklense de, iflas sayısı kriz öncesi seviyelerin üstünde kalacak.

Risklerin devam etmesiyle toparlanmada ülkeler arası değişkenlik gözlemleniyor.

 

Euler Hermes’in yeni ekonomik görünüm raporuna göre 2014 yılında şirket iflaslarının küresel olarak yüzde 8 oranında azalması beklense de rakamlar halen kriz öncesi seviyenin yüzde  13 üzerinde.

 

2014 ve 2015 yılları için öngörülen makroekonomik ve finansal koşullar küresel iflaslarda art arda beşinci yıl azalmanın yaşanacağını destekliyor. Gelişmiş ekonomilerde büyümenin hızlanması beklenirken (GSYİH büyümesinin 2014’te yüzde 2 olması bekleniyor), gelişmekte olan ekonomiler parasal genişleme (Quantitive Easing – QE) politikası sonrası ekonomik dayanıklılıklarını kanıtlamaya devam edecekler.
 
Euler Hermes Yönetim Kurulu Başkanı Wilfried Verstraete konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Genel olarak 2014 yılı umut vaat edici, ancak, ne yazık ki bu iyi haber şirketlerin kriz öncesi performanslarını geri kazandıkları anlamına gelmiyor. İşletme karlarında bir iyileşme kaydedilmesine rağmen birçok şirketin cirosunda hareket yok. Bu daha sert bir rekabet ortamı olacağına ve zayıflıkların devam edeceğine işaret ediyor. Buna ek olarak iflas oranları azalmış olsa da hızlı büyümenin kaydedildiği bir dünyada ödeme aczi çok ciddi bir risk olmaya devam ediyor.” 
 
Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner ise “Türkiye, Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkeler arasında bulunuyor. 2014 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu ve Orta Avrupa için iflas beklentisi bir yavaşlama ile yüzde 2 oranında azalsa da Avrupa’nın en büyük ihracat pazarımız olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türk şirketlerinin doğru müşteriyi seçmeleri çok büyük önem kazanıyor” şeklinde konuştu.
 
Toplam kırk iki ülkeyi kapsayan Euler Hermes araştırmasına göre küresel iflas hacminin 2015 yılına kadar kriz öncesi seviyelere dönmesi beklenmiyor. Avrupa başta olmak üzere, iflas oranlarındaki azalma 2015 yılında sınırlı kalacak (-%3).

 

Skor tablosunda kİm daha az İflas kaydedecek?

 
Ülke, sanayi ve şirket büyüklüklerini ele alan Euler Hermes analizleri, sanayi genelinde iyileşmenin heterojen olmadığını gösteriyor ve dört ana risk alanını ortaya koyuyor.
 

• Avusturya, Kanada, Almanya, Japonya ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri, İsviçre, İngiltere ve ABD gibi bazı ülkelerde iflaslar çoktan düşük seviyelere geriledi. Bu ülkelerde 2015 yılındaki azalma biraz daha sınırlı olabilir, hatta değişen iş ortamı koşullarına bağlı olarak artış bile gösterebilir. İş ortamının barındırdığı risklerin yanında hetorojen olan sektörel riskler de önümüzdeki dönem toplam iflas rakamlarının beklenenden yüksek olmasına neden olabilir.

 

• Kemer sıkma paketlerinden muzdarip olan özel sektörlere sahip Avrupa ülkelerinde (örneğin: Portekiz ve İspanya) önceki yıllarda alınan önlemler sayesinde belirgin iyileşmeler görmeye başlayacağız. Rekabet gücü ve yatırımcı güveninde artışın sonuç getirmeye başlamasıyla Avrupa içi ve dışındaki potansiyel ticari kazanımlar olumlu gidişatın gücünü belirleyecek. Ancak bu ekonomilerdeki bazı sektörler iflaslarla karşı karşıya. Özellikle iç talebin uzun süredir durgun seyretmesi (Güney Avrupa'da) veya konjonktür dalgalanmalarına karşı daha hassas olmaları nedeniyle ödeme problemleri yaşayabilecek şirketler bu gruba giriyor.

 

• Brezilya, Çin, Rusya ve Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlar dış kaynaklı değişkenliklerin olumsuz etkileri ve değişen iş modelleri nedeniyle yavaşlayan bir büyüme sürecine girecek. Bunlar şirketlerin karlılık ve ödeme gücünü olumsuz etkilemeye devam ederek sağlam tedarik zincirlerinin gelişmesine engel olacak. Sonuç itibariyle nominal GSYİH rakamlarına bakıldığında gelişmekte olan ülkelerin "gelişiyor" olması, ödeme aczine düşen şirket sayısını arttıracak. 

 

• Belçika, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya ve Lüksemburg gibi bazı Batı Avrupa ülkelerinde şirket iflasları yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Batıdaki gelişmelerin Doğu ve Orta Avrupa üzerinde domino etkisi yaratması sonucunda bu bölgelerde de benzer zorluklar görülüyor. İflasların 2014 yılında sadece yüzde 2 oranında azalması bekleniyor. Bu ülkelerde toparlanmanın canlanması için konjonktürel önlemlerin alınmasının yanı sıra planlanan yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekiyor. 

 
Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, 2014 ve 2015 yıllarında iflas oranlarında düşüş beklense de kriz öncesi seviyelere dönüş işareti olmadığını vurgulayarak, “İflasların arkasındaki aşağı yönlü trendle ilgili olarak en büyük zorluk, iflas sayıları azalırken hangi ülkelerin gerçekten iyileşme göstereceği ve hangilerinin bir sonraki aşamada tedarikçileri de etkileyebilecek ‘zombi şirketler’den muzdarip olacağını tespit edebilmek olacak.” şeklinde konuştu.