Kahramanmaraş'ta Güvenlİ Tİcaret Konuşuldu

23.10.2014
 

​Euler Hermes Türkiye, Güvenli Ticarette Yeni Ufuklar toplantısı kapsamında 16 Ekim’de Kahramanmaraş’taki iş adamlarıyla bir araya geldi. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda Euler Hermes Türkiye Pazarlama, Dağıtım Kanalları ve Ticari Tahsisten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ayanoğlu Kahramanmaraş’ın ticaret panoramasını ele alarak güvenli ticarete dair yöntem önerilerini paylaştı. Toplantıda Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Ata Ataç ve Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt da günümüzün ticaret ortamına ışık tutan sunumlar yaptı. Toplantıya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Kemal Karaküçük de katıldı.

 

Kahramanmaraş’a 17 mİlyon euro’luk temİnat

 
Kahramanmaraş’ın ticari faaliyetlerini değerlendiren Euler Hermes Türkiye Pazarlama, Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdürü Barış Ayanoğlu, “Kahramanmaraş, 1 milyonu aşkın nüfusu, 2 milyar doları geçen dış ticaret hacmi, 3.5 milyar dolarlık sanayi üretimi, 4 milyar dolarlık kredi hacmi ve 5 milyar dolarlık reel sektör yatırımı ile ciddi potansiyele sahip olan bir ilimiz. İSO araştırmasına göre en büyük bin şirketin 16’sı Kahramanmaraş’ta yer alıyor” dedi.
 
Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörünün tekstil olduğunu belirten Ayanoğlu, “Kahramanmaraş, Türkiye’nin iplik üretiminin %35’ini ve kumaş üretiminin %10’unu sağlıyor. Kentin ihracat payının büyük bölümünü de oluşturan tekstil, alacak sigortasının öncelikli sektörlerine paralellik gösteriyor. 2014 yılında en çok ihracat yapan 17’nci ilimiz olan Kahramanmaraş’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ise İtalya, Almanya, Mısır, Brezilya, Irak, Bulgaristan, İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık, Yunanistan ve Fas bulunuyor. Euler Hermes olarak bu ülkelerin de aralarında bulunduğu 55 ülkede yaklaşık 40 milyon firmayı izliyoruz. Veri tabanımızda yer alan bu bilgiler, ihracatçılarımıza iş yapmayı düşündükleri firmaların ticari performanslarıyla ilgili  önemli veriler sağlıyor ve karar süreçlerinde yol gösterici oluyor” şeklinde konuştu.
 
Ayanoğlu, “Bugüne kadar Maraş firmalarına sağladığımız teminat tutarı 17 milyon Euro seviyesinde” diyerek şunları ekledi: “Alacak sigortası yaptıran Türk şirketlerinin ciro büyümesinde yaklaşık yüzde 15’lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Alacak sigortası, riskleri güvence altına almasının yanı sıra şirketlerin akışlarını iyileştirmelerine yardımcı oluyor ve riski daha iyi yönetebildiklerinden global rekabette öne çıkabilmelerini sağlıyor.”
 

“Kahramanmaraş’In İhracat hedefİ 5 mİlyar dolar”

 
KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, Türkiye’nin 2023 yılı için ihracat hedefinin 500 milyar dolar olduğunu belirterek, Kahramanmaraş’ın ihracat hedefinin ise 5 milyar dolar olduğunu vurguladı. Karaküçük, “Bu hedeflere ulaşabilmemiz için yeni dönemde daha efektif teşvik politikalarının uygulanması gerekiyor. Kahramanmaraş’ın 5 milyar dolar hedefine ulaşabilmemiz için de yeni pazarlara açılmamız, yeni yatırımlar yapmamız gerek. Aynı zamanda ihracatımızı geliştirirken yurtdışında da alacaklarımızı garantiye alabilecek değişik enstrümanları kullanmayı da öğrenmeliyiz” dedi. 
 

Hangİ senaryonun gerçekleşeceğİne enerjİ pİyasasI karar verecek

 
Toplantıda “Üzerinden Boru Geçen Ülke Bu Senaryoların Neresinde?” başlıklı bir sunum yapan Dünya Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Ata Ataç, yöneticilerin karar alma süreçlerine değinerek, bugün yöneticilerin belirgin, riskli ve belirsiz ortamlar olmak üzere üç farklı ortamda karar vermek durumunda kaldıklarını belirtti. Yöneticilerin belirgin ve riskli ortamlarda kararlarının neye mal olacağını bilerek hareket edebildiklerini vurgulayan Ataç, belirsiz ortamlarının ise yöneticilerin kabusu olduğunu, onlara uykusuz geceler yaşatabildiğini dile getirdi. Katılımcılara biri iyimser, biri de kötümser olmak üzere iki makroekonomik senaryo örneği ile destek veren Ataç, “Bu senaryolardan hangisinin gerçekleşeceğine enerji piyasası karar verir. Enerji piyasasını yakından takip eden sektörler geleceğe yönelik daha iyi kararlar verebilirler. Önümüzdeki dönemde enerji alanında uluslararası fonlar yaratılacak ve yeni buluşlar yapılacak. Bu yeni ‘sanayi’ atılımı en çok teknolojide geri kalmış kalkınmakta olan ülkelerin işine yarayacak. Yeni iş sahaları açılacak ve fakirlikle mücadelede ileri adımlar atılacak. Bu nedenle de enerji piyasasının yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.
 

“Hayatta elİ boş dönülmeyen yolculuk kendİ İçİmİze yaptIğImIz yolculuktur”

 
Risk alanını genişleten eğilimleri değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı Dr. Rüştü Bozkurt ise Güvenli Ticarette Yeni Ufukları ele alarak, “‘Hayatta eli boş dönülmeyen tek yolculuk kendi içimize yaptığımız yolculuktur’ gerçeğinden yola çıkıp, kendimize ayna tuttuğumuzda gelenek taassubunun ticarette yarattığı zaafları sorgulamalı, alışkanlıkla iş yapma aşamasından analizle iş yapmaya geçişi hızlandırmanın ticaretteki önemi ve değerini sürekli tartışmalıyız. Önyargıların, yerleşik doğruların, kalıp düşüncelerin, kör inançların, klişelerin ve ezberlerin ticarette risk alanını genişleten etkilerini sorgulamalıyız. Başkalarının dediklerinden değil, kendi sentezlerimizin uzun dönemli geleceği güven altına almanın etkin yolu olduğunu bir an bile akıldan çıkarmamalıyız. İndirgemeci zihniyeti, tek ölçülü ve sığ yaklaşımları terk eder, çok ölçülü, çok değişkenli, çok sesli ve süreçlere direnç kazandıran anlayışlara ulaşmalıyız. Aşırı pragmatizm ve ‘avucumun içine ne koyacaksın’ mantığına abanan, çevreyi sezme ve kavrama, kendini bilme ve gelecek planlaması yapabilme iklim ve ortamı yaratan konulara ilgi azlığını aşmalıyız. Tartışmalarla fikirleri rafine etme, toplumsallaşma düzeyini artırma, uzlaşma ve kit meşruiyetine dayanan eylemlerin uzun soluklu olabileceğini akıldan çıkarmamalıyız. Kafa-kol ilişkilerinden, kapsayıcı kurum ilişkilerine; topluluktan topluma geçişin güvenli ticaret yaratmanın arka planını oluşturduğunu unutmamalıyız. İlkesiz gizlilik saplantısı ve yalıtımcı bir anlayışla kendimizi dışa ve dünyaya kapalı hale getirmemeliyiz” dedi.