Körfez ülkeleri 2013 yIlInda yüzde 4 büyüyecek

10.10.2013
 
Dünyanın lider alacak sigortası firması Euler Hermes, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen Ticari Alacak Sigortası Zirvesi’ne katılarak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerin uluslararası pazarlardaki konumlarını ve ekonomik beklentilerini değerlendirdi.
 
KİK ülkelerinin son iki yıl içinde büyüme eğilimlerinin devam ettiğini; 2011 yılında yüzde 7,2 ve 2012 yılında yüzde 6,0 büyüme kaydettiklerini belirten Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, küresel talepteki yavaşlama sebebiyle önümüzdeki iki yılda büyümenin hız kaybedeceğini beklediklerini söyledi. Euler Hermes, KİK bölgesinde 2013 yılında yüzde 4,0’lük, 2014 yılında ise yüzde 4,3’lük bir büyüme öngörüyor. Ülke bazında bölgesel büyümeye en büyük katkıda bulunacak olan Suudi Arabistan’ın ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin büyüme oranı beklentileri ise 2013 yılı için yüzde 4,0 ile yüzde 3,5 iken,  2014 yılı için yüzde 4,5 ve 4,0 olarak belirleniyor. 
 
KİK: Güçlü temel ekonomik ve finansal göstergelerle desteklenen büyüme
KİK ülkelerindeki büyümenin, cari fazla, mali denge ve yüksek döviz rezervleri gibi temel ekonomik ve finansal göstergelerin güçlü kalmasıyla destekleneceğini vurgulayan Euler Hermes, büyük küresel petrol ihracatçıları olarak stratejik konumunda bulunan ülkelerin güçlü ticari ve bütçesel konumlarından faydalanacaklarını belirtiyor.
Suudi Arabistan’ın kamu harcamaları özellikle 2013 ve 2014 yıllarının ekonomik büyümesini beslerken, mevcut beş yıllık plan (2010-2014) ülkedeki altyapıyı geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ve eğitim yoluyla insan kaynaklarına yatırım yapmayı amaçlıyor. BAE  2011 Arap Baharı olaylarının ardından konut ve iş yaratma alanlarını destekleyecek iki ana program açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde altyapının geliştirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi konularında ilerleme kaydedildiğini söyleyen Euler Hermes, eğitimde yol kat edilmesi gerektiğini ifade ediyor.
 
Euler Hermes’in değerlendirmelerine göre, petrole olan bağımlılıklarını azaltmak için KİK ülkeleri, bölge ekonomisinde ve iş ortaklıklarında çeşitlendirmeye gidiyor. Suudi Arabistan’da petrol üretiminin toplam GSYİH’de aldığı payı 2000-2012 yılları arasında yüzde 34’den yüzde 21’e inerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu pay yüzde 47’den yüzde 33’e düştü. Dubai, bölgenin öncü hizmet merkezi konumuna gelirken, Abu Dabi ekonomisi üretime, petrokimyasallara ve yenilebilir enerjiye dayanıyor. KİK ülkeleri ayrıca gelişmiş pazarlara olan petrol ihracatlarının paylarını azaltarak petrol dışı ihracatlarını arttırıyor ve ticari ortaklarını değiştirerek Asya pazarlarına gittikçe daha fazla yöneliyor.     
Kötüleşen jeopolitik durumu, gelişmekte olan pazarlardan taleplerin yavaşlaması ve düşen petrol fiyatları bölge için kısa vadeli risk oluştururken, Euler Hermes orta vadede ekonomik çeşitlendirme süreçlerinde petrol ihracatının yanı sıra global ticarette daha fazla KİK ülkesinin  yer alması gerektiğini ve dış şoklara karşı daha güçlü durabilecek istikrarlı büyümeyenin kaydedilmesi gerektiğini vurguladı.