Kredi Sigortası Şirketi Euler Hermes, global makro ekonomi analizi ve iflas öngörülerini sunuyor

06.09.2013
 
 

Ekonomik büyümenin yavaşlaması, şirket iflaslarında artışa neden oluyor

 
  •  Global büyümenin 2012 yılında %2,5 oranında sınırlı kalması, 2013 yılında ise %2,9’luk bir oranla küçük bir iyileşme göstermesi bekleniyor.

  • 2012 yılında AB ülkelerindeki %0,4’lük küçülmenin ardından, bu ülkelerin 2013 yılında durgunluk döneminden çıkması bekleniyor. (+%0,8)

  • Euler Hermes, küresel şirket iflas oranında %4’lük artış öngörüyor.

  • Türkiye’de 2012 yılının ikinci yarısında başlayan tahsilat zorlukları özellikle inşaat, demir-çelik, tekstil ve gıda sektörlerini zorluyor

 

Dünyanın lider kredi sigortası şirketi Euler Hermes, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısında dünya makro ekonomik durum değerlendirmesini ve iflas öngörülerini paylaştı. Euler Hermes’in değerlendirmelerine göre dünya ekonomisi 2013 yılında %2,9’luk bir büyüme ile ivme kazanacak. Ancak Avrupa’nın ekonomik yavaşlaması nedeniyle 2012’nin küresel büyüme rakamının %2,5 oranında kalması (2011 yılın büyüme oranı %2,9 idi) bekleniyor.

 

Yavaş büyüyen OECD ülkelerinin 2012 ve 2013 yıllarında küresel büyümeye katkılarının toplam büyümenin üçte birini geçemeyeceği öngörülüyor. Euler Hermes Yönetim Kurulu Başkanı Wilfried Verstraete küresel büyümeyle ilgili olarak “Dünya ticaretinin 2012 yılında %4,3 ve 2013 yılında %5,7 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Bu toparlanma iyi bir haber. Şirketlerin önceliği artık büyüme getirecek bölgeleri arayıp bulmak oldu” dedi.

 

Avrupa: “Zaman kazanma oyunu oynarken zaman kaybediyor” 

 

Başta Yunanistan, İspanya ve İtalya olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinin zayıf hareketlilik seviyeleri ve yılın ikinci çeyreğinde bölgede kaydedilen sınırlı büyüme oranı nedeniyle, 2012 yılının Avrupa Bölgesi’nde ekonomik durgunluk ile (-%0,4) kapatılacağı bekleniyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin büyümesinde ise – özellikle İngiltere ve Doğu Avrupa ülkeleri – azalan ihracat talebi nedeniyle yavaşlama öngörülüyor. Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, “En büyük risk Avrupa Bölgesi’nde krizin çözülmemesidir. Çözülmediği takdirde mevcut tablo devam edecektir. Avrupa’da  finansal piyasalarda yaşanan sorunlar ve bozulan ticari denge büyümede aylık 0,1 puana mal oluyor ve domino etkisi ile global büyümede her altı ayda 0,1 puana mal oluyor”  diyor. Euler Hermes, Avrupa Bölgesi’nin 2013 yılında kriz sonrası hafif toparlanmaya gideceğini, bölge bazında Güney Avrupa ülkelerinde (Portekiz -%0,2, İspanya -%0,5, İtalya -%0,1 ve Yunanistan -%1) durgunluğun devam edeceğini ve kuzey ülkelerinde (Fransa +%0,9, Almanya + % 1,7, Hollanda +%0,8 ve Belçika +%1) toparlanmanın yavaş seyredeceğini öngörüyor.

 

Kuzey Amerika: Orta dereceli büyüme

Amerika ve Kanada’nın GYSİH büyümesinin 2012 yılında %2’ye ve 2013 yılında %2,3’e ulaşması bekleniyor. Amerika’nın tereddütlü toparlanması ise devam ediyor. Amerika’da yüksek işsizlik oranları ve gelir büyümesinin yavaşlığına rağmen, hane halkı harcamaları direnç gösteriyor. Euler Hermes, Amerika’daki şirket yatırımlarında ve gelirlerinde zayıflama eğilimin devam edeceğini öngörüyor.

 

Gelişmekte olan ülkeler imdada yetişebilecek mi?

Gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının yavaşlamasına rağmen, halen makro-ekonomik politika araçlarını kullanabilir durumda olmaları çabuk iyileşmelerine sebep oluyor. Gelişmekte olan pazarların ana oyuncuları olan BRIC ülkeleri, mali ve kamu maliyesi politikaları ile önlem alabilecek durumdalar. Küresel talebin yavaşlamasına karşın Çin, Hindistan ve Brezilya merkez bankaları mali politikalarını hafifletti. Özellikle Mayıs ayında birçok önlem açıklayan Çin’de (otomotiv ve çelik sanayiye destek) ve daha yüksek kamu harcama seviyelerine göre bütçe hazırlayan Rusya’da (devlet çalışanları için destekleyici önlemler, özel sektöre verilen teşvikler ve öğrenci burslarında artış), bazı BRIC ülkelerinde finansal genişlemeye yol açabilir.

Yüksek benzin fiyatı ile yılın ilk çeyreğinde büyüme sürdüren Rusya hariç BRIC ülkelerinin büyüme oranları bir durgunlaşmanın yaşandığına işaret ediyor. Yılın ilk çeyreğinde Çin’de büyüme oranı yıllık bazda %9,2’dan %8,1’e  Brezilya’da %1,4’den %0,7’e ve Hindistan’da %6,1’den (dokuz yılda yaşanan en düşük büyüme oranına) %5,3’e düştü.

 

 

Şirket iflasları: Ekonomik yavaşlamanın tali etkisi

Dünyada şirket iflas eğilimlerini takip eden Euler Hermes’in “Küresel İflas Endeksi”, 2010-2011 yılları arasında düşüş yaşanmasının ardından 2012 yılının iflas oranların %4’lük bir fark ile yeniden yükselmeye başlayacağını öngörüyor. 

 

Bir önceki yıla göre daha yavaş da olsa Brezilya’daki net artışın dışında (-%15), Kuzey ve Güney Amerika’nın -%9 oranıyla dünyada aşağı yönlü iflas eğilimini sürdürebilecek tek bölge olması bekleniyor. Asya’da bu eğilim sınırlı kalacak (2011 yılın -%6 oranı +%4’e yükselecek). Akdeniz ülkelerinde ise beş yıl süren yukarı yönlü eğilimin ardından, 2012 yılında rekor artış bekleniyor (2011 yılın +%16 oranı +%20’e yükselecek). Diğer Avrupa ülkelerinin iflas oranlarının ise artmaya devam ederek (Kuzey Avrupa +%7, Fransa +%4 ve Almanya, Avusturya ve İsviçre +%1) tüm Avrupa Bölgesi’nin zayıf performans göstermesine neden olması bekleniyor. (+%14).

 

Euler Hermes’in Küresel İflas Endeksi’ne göre dünya genelinde küresel iflasları 2007 yılının dip noktasının çok üstünde olacak. Ancak 2009 yılının rekor seviyesine de ulaşmayacak. Bu seviye Euler Hermes’in analiz grubunda olan tüm ülkeler için (dünya GSYİH’nin %86’i) 331.500’i aşan şirket iflası anlamına geliyor. 2009 yılında 354.000 şirket iflası ile küresel iflas seviyesi tepe noktasını bulmuştu. 2007 yılının dip nokta rakamı ise 250.000 idi.

 

Türkiye’de 2012 yılında özellikle inşaat, demir-çelik, tekstil ve gıda sektörlerinde iflas erteleme vakalarının arttığını vurgulayan Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner “İç ve dış piyasalarda yaşanan durgunluk neticesinde zamanında tahsilat hususunun önem kazandığını düşünmekte ve alacak riskini iyi yöneten firmaların sıkıntı çekmeyeceğini öngörmekteyiz” diyor

 

Euler Hermes Baş  Ekonomisti Ludovic Subran konuyla ilgili olarak; “Gördüğümüz eğilimler, iflas seviyelerin düşmesi için minimum büyüme oranlarının şart olduğunu gösteriyor. Ekonomik politika kararlarının reel ekonomi üzerindeki etkisi arasında kaçınılmaz bir zamanaşımı var. Dolayısıyla, çeşitli mali ve kamu maliyesi politikalarının önlemler boyutu, zamanlaması ve dünya ekonomisindeki yavaşlama, şirket iflaslarında kısa vadede herhangi bir iyileşme yaşanmasının güç olduğunu gösteriyor. Sanayi altyapısı tehlike altında ve yeniden inşa etmek zaman alacak” diyor.