Şİrketlerİn Çek KullanIm MantIğInI Değİştİrmelerİ Gerekİyor

13.08.2015
 

Euler Hermes Türkiye, giderek büyüyen karşılıksız çek sorununun önüne geçilmesi için işletmelerin yapılandırılmış çözümlere ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yılın ilk yarısında karşılıksız çek işlemi tutarındaki yüzde 32’lik artışın piyasadaki tahsilat riskinin yükselişini gözler önüne serdiğini vurguladı.

 

“Tahsİlat konusunda en düşük performans gösteren ülkelerden bİrİyİz”

 
Vadeli çek sistemine muadil olarak görülebilecek ticari alacak sigortası ile şirketlerin alacaklarının yönetiminde önemli avantajlar elde ettiğini belirten Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, “Tahsilat konusunda Euler Hermes yaklaşık 44 ülkeyi bir endeks üzerinden inceliyor. Bu endekse baktığımızda en düşük performans gösteren ülkelerden biriyiz. Karşılıksız çeklerin artmasıyla birlikte de tahsilat oranı düşüyor, ticaretteki artan vadeler işletme sermayesi ihtiyacını artırıyor. Vadelerin uzaması ise ülkemizde işletmelerin sermayelerinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Çözüm, ticari alacak sigortası ile entegre çalışacak finansman seçeneklerinde yatıyor. Alacakları sigortalanmış firmaların ilgili alacaklarını ihtiyaçları çerçevesinde banka ve faktoring şirketleri nezdinde iskonto etmeleri hem sektörün sağlıklı büyümesine, hem de ihtiyaçların en doğru yöntemle karşılanmasına olanak sağlıyor” dedi.
 

“Şİrketlerİn çek kullanIm mantIğInI değİştİrmelerİ gerekİr”

 
Karekodlu çek uygulamasının tüm şirketler tarafından benimsenirse faydalı olacağını vurgulayan Özüner, “Kısıtlı bir kullanım beklenen faydayı yaratmayacaktır. Şirketlerin çek kullanım mantığını değiştirmeleri gerekiyor. Çek, kredili bir ödeme aracı değil. Bir işletmenin çek keşide etmesi, bu tutarın karşılığını hazır etmiş olması demek. Oysa Türkiye’de işletmeler birbirlerini ileri vadede ödeme yapmak üzere kredilendiriyorlar. Bu sigortanın görevi olmalı, işletmeler ciro ve stratejiye odaklanmalılar ” açıklamasında bulundu.
 

Temİnat mİktarI arttIkça, şİrketlerİn bİrbİrlerİyle daha güvenlİ tİcaret yapmasInI sağlIyoruz

 
Euler Hermes Türkiye, çek uygulamasının yurtdışında görülmediğini, özellikle Avrupa’da ticaretin tamamen alacak sigortası üzerinden yapıldığını belirtti. Çek sisteminin hemen ortadan kalkmasını beklemediklerini anlatan Özüner, “Euler Hermes olarak sunduğumuz alacak sigortası gibi mekanizmalar, riskin üçüncü partiler tarafından değerlendirilmesine, daha etkin yönetimine ve sorun halinde tahsilatı ile desteği işletmelerin önüne getiriyor” dedi.
 
Ödenmeyen çeklerin, şirketlere şüpheli alacak olarak yansıdığını vurgulayan Özüner, “Kurtarılması çok zor olan ödenmeyen çekler, şirketlerin aktiflerinin belli bir yüzdesine mal oluyor ve aynı zamanda hem şirketlerin, hem de bankacılık sisteminin üzerinde operasyonel bir yük oluyor. Verdiğimiz teminat miktarı arttıkça, şirketlerin birbirleriyle daha güvenli ticaret yapmasını sağlıyoruz. Mali verileri bu çerçevede güçlenen firmaların bankalar nezdinde kredibiliteleri de ciddi oranda artıyor” şeklinde konuştu.