Dünya İlaç Sektörü, jenerik ürünler ile büyüyor

06.04.2012
 

  • Dünya ilaç pazarının 2015 yılına kadar yıllık ortalama % 4’lük bir oranla büyüyeceği öngörülürken, büyük ilaç gruplarının kârlılığının azaldığı görülüyor.

  • 2012 yılında Avrupa’nın büyük ilaç gruplarının paylarının ABD’deki mevkidaşlarının 5 puan üstünde olması bekleniyor.

  • İlaç firmaları, jenerik ilaçlara yönelik hızlı yükselen talebe ve gelişmekte olan bölgelerde büyüyen fırsatlarla şekillenen yeni pazar ortamına adapte olmaya çalışıyor. Jenerik ilaç üreticileri ayrıca “blockbuster” olarak nitelendirilen yüksek satışlı ilaçların patentlerinin sona ermesinden de faydalanıyor.

  • Türkiye’de 2015 sonuna kadar toplam ilaç harcamalarının 22,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve jenerik ilaç pazarının 2013 yılının sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

 

Dünyanın lider kredi sigortası şirketi Euler Hermes, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlediği basın toplantısında dünya ilaç pazarı üzerine değerlendirmelerini paylaştı. Euler Hermes raporuna göre, son yıllarda sürekli yükselen bir büyüme grafiği gösteren dünya ilaç pazarının 2011 yılında 880 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan, dünyada jenerik ilaçlara olan talebin artması da orjinal ilaç üreticilerini zorluyor.

 

Parlak geleceği olan bir pazar

 

Euler Hermes Baş Ekonomist Ludovc Subran, “Dünyada büyüme rakamlarında yavaşlama söz konusu olmasına rağmen, tüm ülkelerde ilaç talebinin 2012 yılında da güçlü kalacağı öngörülüyor. Ancak, pazar büyük dönüşüm geçiriyor. İlaç sektörünün yapısal dinamiği, servet etkisi, demografik etkenler ve sağlık hizmetlerinin finansmanında artan kamu payı başta olmak üzere sektör içinde yaşanan eğilimlere göre şekillenecek” dedi.   

Sonuç olarak, bu sağlam talep giderek gelişmekte olan bölgelerin ve jenerik ilaçların temsil ettiği büyüme fırsatlarına doğru yöneliyor. 2009-2015 yılları arasındaki jenerik ilaç talebinin tüm ilaç pazarındaki talebin üç katına çıkacağı öngörülüyor.

Gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında harcama gücünde uçurum olduğunu ifade eden Euler Hermes Sektör Danışmanı Marc Livinec “2011 yılında ABD’de ilaç tüketimi kişi başına 1.100 dolar seviyesindeyken Hindistan’da ve Çin’de kişi başına sadece 15 ve 40 dolar idi” dedi.

 

Orjinal ilaç üreticileri ayak uydurmaya çalışıyor,

 

Büyük ilaç gruplarının kaygılarının kısmen zayıf AR-GE’ye bağlı olduğunu belirten Livinec, son 15 yıl içinde bir yeni ilacın maliyetinin dört katına çıktığını ve sağlık kurumların onay kriterlerinin çok daha sıkılaştığını da söyledi.  

Büyük ilaç grupları ayrıca “blockbuster” olarak nitelendirilen yüksek satışlı ilaçların patentlerinin sona ermesi sonucunda, daha ucuz jenerik ilaçların geliştirilmesiyle karşı karşıya kalıyor. Euler Hermes’in raporuna göre dünyada jenerik ilaçlara olan talep artıyor; 2009-2015 yılları arasında jenerik ilaç pazarının yıllık ortalama büyüme oranının %12  Avrupa’da ise  %9 olması öngörülüyor. Diğer yandan orijinal ilaç pazarının aynı dönemde dünyada sadece % 4’lük,  Avrupa’da ise yıllık ortalama % 2’lik büyüme oranı yakalayabileceği tahmin ediliyor Jenerik ilaçların fiyatları, orjinal ilaçlarının %15 - % 70 altında kalıyor. Duruma alternatif olarak aşı veya reçetesiz ürünler gibi farklı ilaç gruplarına odaklanmak da büyük ilaç gruplarının durumunu iyileştirmek için çare olamıyor.

 

 

Kârlılık alanında büyüyen dengesizlik / eşitsizlik

 

Yüksek kârlılık ile tanımlanan altın yıllar büyük ilaç grupları için sona ermiş görünüyor. Ortalama faaliyet kârlarının 2012 yılında % 20,5 gibi oldukça yüksek seviyede kalması beklentisine rağmen, 2011 yılından bu yana 2,5 puanlık ve 2006 yılından bu yana 4 puanlık düşüş geçerliliğini koruyor.

 

Avrupalı ilaç grupları, ABD’deki mevkidaşlarının paylarının 5 puan üsttünde bir paya sahip durumda. ABD’deki faaliyet kâr paylarının 2012’de ortalama %18 seviyesinde olması beklenirken, Avrupa’da %22,5 olacağı öngörülüyor. 2009-2011 yılları arasında ilaç sektöründe yaşanan 105 bin civarında  işten çıkarmanın %75’i Amerika’da yaşandı.

 

Finsansal durumu gayet iyi olan jenerik ilaç üreticilerinin faaliyet kârlarının 2012 yılında %6 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Ludovic Subran, büyük ilaç gruplarının, kendilerini zayıflatan patent uçurumu karşısında jenerik ilaç üreticilerini satın almaktan başka çareleri olmadığını ve mevcut durumda  pazar payı kaybetmelerinin olası olduğunu ifade ediyor.

 

 

Türkiye’de fiyat düzenlemelerine rağmen ilaç pazarı büyüyor 

 

Türkiye’de  sağlık sektörü, son yıllarda önemli bir değişim geçiriyor. 2003 yılında sağlık sisteminde verimliliği  ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmak amacıyla başlatılan sağlıkta dönüşüm projesinin, 2013 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan yapılan fiyat düzenlemeleri büyük ilaç firmalarını olumsuz etkilerken, kâr marjlarında düşüşler yaşandı.Öte yandan hükümetin 2008 yılında getirdiği AR GE yasası da büyük ilaç gruplarına AR GE alanında teşvikler sunuyor.

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner konuyla ilgili olarak “Fiyat düzenlemelerinin getirdiği düşüşe rağmen orijinal ilaç firmalarının performansı iyi bir şekilde devam ediyor ve Türkiye Avrupa’nın en hızlı gelişen ilaç pazarları arasında yer alıyor. 2015 yılı sonuna kadar toplam ilaç harcamalarının 22,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor ve jenerik ilaç pazarının 2013 yılının sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşması öngörülüyor” dedi.