İhracatta Rekabet Avantajı Alacak Sigortası ile sağlanıyor

06.09.2013
 

İhracatta Rekabet Avantajı Alacak Sigortası ile sağlanıyor

 

Dünyanın lider alacak sigortası kuruluşu Euler Hermes yetkilileri, Ege İhracatçı Birlikleri işbirliği ile Ege ihracatçıları ile bir araya gelerek ticari alacak sigortaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

 

Euler Hermes Türkiye, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ev sahipliğinde “İhracatta Rekabet Avantajınız: Alacak Sigortaları” başlıklı bir konferans düzenledi. Ege İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu’nda 30 Nisan 2013 Salı günü düzenlenen konferansa, Ege Bölgesi’nin ihracatçıları büyük ilgi gösterdi. Ticari Alacak Sigortasının şirketlerin adeta hayat sigortası” olduğunu söyleyen Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner, ticari alacakların bir şirketin aktif büyüklüğünün %30-40’ını oluşturduğunu ve alacakların güvenceye alınması gerektiğini belirtti. Güvenli ticaret için alacak sigortasının önemin yanı sıra Avrupa ve Türkiye ekonomisini, Ege Bölgesi’nin ekonomisini ve ihracatın durumunu da değerlendirdi.

 

Zorlu bir dönemden geçen Avrupa’da önemli miktarda düzelme olmasına rağmen nominal GSYİH büyümenin sağlanması gerektiğine değinen Özüner Türkiye için önem kazanan Afrika ve Asya pazarlarını da şu şekilde değerlendirdi: “Afrika ve Orta Doğu bölgesinde büyüme oranları 2012’nın altında kalmasına rağmen %3,4’lük bir büyüme bekleniyor. Asya Pasifik bölgesinde ise %6,4’lük bir büyüme bekleniyor. Her iki bölgede bazı ekonomik ve ticari risklerin bulunmasına rağmen büyümede artış eğiliminin 2014 yılında da devam etmesi bekleniyor.”

 

Türkiye ekonomisini değerlendiren Özüner, Çek kanunu ve yeni Türk Ticaret Kanunu gibi gelişmeler sayesinde iç ticarette ödeme sisteminin Avrupa’da olduğu gibi fatura esaslı açık hesap yöntemine yaklaşacağını söyledi. Özüner, Türkiye’de ihracatın hala yükselişte olduğunu vurgulayarak katma değeri yüksek olan sektörlerin ihracat pazar paylarını artırmaya devam ettiğini belirtti. Özüner Türkiye ihracatını şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu arasında bölgesel bir bağlantı noktası olma rolünü üstlendi. AB’nin ihracat pazar payı 2011’de %46.2 iken 2012’de % 38.8’e büyük bir düşüş göstererek %27.8’lik pazar payına ulaşan MENA’yı (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) desteklemiştir. Bugün makine,elektrikli aletler ve kimya ürünleri ihracatımız tekstil ve hazır giyim sektörlerinin başlattığı lokomotif sektör rolünü üstleniyor. Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi “düşük maliyet” stratejilerini baz alan pazarlara kıyasla rekabet gücü, üretim esnekliği Avrupa ve diğer ihracat pazarlarına yakınlık gibi avantajları bulunuyor.” 

 

“İzmir ihracatçıları Afrika’ya yönelebilir”

 

Özüner, TİM verilerine göre İzmir’in Türkiye ihracatından % 6.2 oranında pay aldığını ve 2012 yılında toplam 8.5 milyar dolar ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Ocak-Eylül 2012 itibariyle İzmir’de 3.943 ihracat yapan firma (Türkiye genelinin % 7.5’i) bulunuyor. AB ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk nedeniyle Türkiye ihracatının içinde AB’nin payı gerilerken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatında Avrupa Birliği’nin payı ise sadece 1 puan gerilemiştir. İzmir iş dünyasının yeni pazarlar  Afrika ve Asyaya yönelmesi ihracatın arttırılmasında büyük önem arz ediyor.”

 

Özellikle yeni pazarlara girerken alacak sigortasının vadeli satışlarda alıcıların iflas etmesi, acze düşmesi ve benzeri nedenlerle vade tarihinde ödemelerini yapmamaları riskini teminat altına alan bir sigorta şekli olduğunu anlatan Özüner, “Alacak Sigortası ticari alacakları garanti altına aldığından bilançoya duyulan güveni de arttıran bir enstrüman. Euler Hermes olarak 40 milyon müşteriden oluşan küresel veritabanımızın sayesinde firmalar dünya çapında alıcılar hakkında sistematik bilgiye erişme imkanına sahip olurken, aynı zamanda doğru alıcıyı seçmelerine yardımcı oluyor ve yeni pazarlarda, yeni alıcılarla güvenli ticaret yapabiliyorlar. İzmir ülkemizin ihracatında önemli ve istikrarlı bir konumda, dolayısıyla rekabetin arttığı günümüz ticaret ortamında alacak riskleri azaltıp daha hızlı ve güvenli yol almak için Sigortanın oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi.