ÜLKE RİSK HARİTASI

 

Euler Hermes 241 ülke ve bölgede ülke risklerini izlemektedir 

 
Derecelendirme çalışmalarımızın amacı belirli bir ülkede şirketlerin ödeme yapmama riskini değerlendirmek ve böylece müşterilerimize uluslararası şirket faaliyetlerine dair bilgilendirilmiş kararlar verilmesinde destek olmaktır. Yöntemlerimiz, ekonomik, siyasi riskler ile, iş ortamı risklerinin, ticari risklerinin ve finansman risklerinin en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamak suretiyle, gerek nitelik gerekse nicelik anlamında yüzlerce ekonomik göstergenin analiz edilmesini kapsamaktadır.

Kaynaklar: Euler Hermes'in 27/03/2018 itibarı ile ülke risk notları. GSMH, kişi başı GSMH ve nüfus bilgileri Uluslararası Para Fonu datalarından alınmıştır.