FİNANSAL VERİLER

 

 


2018


20172016


PDF_16x16 31.12.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide)


PDF_16x16 31.12.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide olmayan)


PDF_16x16 30.09.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide olmayan)

 

PDF_16x16 30.09.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide)

 

PDF_16x16 30.06.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide)

 

PDF_16x16 30.06.2016 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide olmayan)

 

 

 

2015

 

PDF_16x16 31.12.2015 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu (Konsolide)

 

 
 
 
 
 

2014

 

 
 


2013

 


 
 
 
 
 
 

2012

 

PDF_16x16  31.03.2012 Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu ( Ko nsolide O lmayan )