SOSYAL SORUMLULUK

Euler Hermes’te, sosyal sorumluluk çevreye, müşteri hizmetlerine, çeşitliliğe ve insan kaynaklarına ilişkin olarak somut girişimlerde bulunmak anlamına gelmektedir.


  • Sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve istihdam
  • Sürdürülebilir ekonomik gelişme
  • Çevresel bilgi
İştiraklerimizin, faaliyet gösterdikleri ülkelerde yürüttükleri inisiyatiflerin teşvik ediyor, vakıflar ve daimi STK’lar ile işbirliği içinde gerçekleştirdikleri sosyal destek projeleri ile gurur duyuyoruz.


ALMANYA VE BİRLEŞİK KRALLIK


Bu iki bağlı kuruluş, personel tarafından yapılan bağışlar ile işveren katkılarını eşleştiren bir sistem uygulamaya koymuşlardır. 2011’de, Euler Hermes Almanya, personel bağışlarını “Allianz Aid for Japan” (Japonya’ya Allianz Yardımı) programına ve yerel kurumlara (örneğin kan bağışları) yönlendirdi. Kendi üzerlerine yerine düşeni gerçekleştirmek üzere, Euler Hermes Birleşik Krallık, personel bağışlarını British Heart Foundation’a (İngiliz Kalp Vakfı) ve muhtelif hastanelere yönlendirmektedir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ


Ardarda iki yıldır, Euler Hermes ABD, dezavantajlı muhitlerdeki gençlerin yükseköğrenim görmeleri için yardımcı olan Cristo Rey ağına destek vermektedir. Kendilerine, öğrenimlerini finanse etmeye de yardımcı olurken iş tecrübesi edinmek suretiyle staj imkânı sunmaktadır. Bu bağlamda , Euler Hermes ABD, Baltimore’da bulunan ve daha düşük imkânlara sahip gençlere stajyerlik pozisyonları sağladı ve dört personeli de, öğrencileri bir sonraki okul yılı için ve gelecekteki işleri için hazırlamak üzere, “Cristo Rey’s Business Boot Camp”ta (Cristo Rey İş Kampı) görev aldı.​

Son 11 yıldır, Euler Hermes ABD, personel bağışlarını Johns Hopkins Children’s Center’a (Johns Hopkins Çocuk Merkezi) yönlendirmektedir. Amerika Birleşik Devletler bağlı kuruluşu aynı zamanda Maryland yiyecek bankasına da yardım etmektedir.

FRANSA


Euler Hermes Fransa, IESEG işletme fakültesi ile üç yıllık ortaklık anlaşması imzalamış bulunmaktadır; bu çerçevede şirketin yönetim kurulu başkanı Ludovic Sénécaut yeni bir amfinin de açılışını yapmıştır. Euler Hermes Fransa da, yeni mezun, stajyer ve çırak mahiyetindeki mezunları da okul sonrasında işe almayı taahhüt etmiştir. 2011 yılında beş mezun ve öğrenci şirkette çalışmıştır.

Ardarda iki yıldır, Euler Hermes’in Paris merkezli personel üyeleri, “Action contre la faim” girişimine yardımcı olmak üzere, şirketler arası yarışta yer almak üzere davet edilmektedir. Bunun yanısıra, meme kanseri araştırmalarına yardımcı olmak üzere “La Parisienne” yarışında diğer Allianz şirketlerinin yanında yer almışlardır.


ITALYA


İtalyan bağlı kuruluşu, Afrikalı çocukların evlat edinilmesini teşvik ederek ve Çocuk Kentine sponsorluk vererek 2011 yılında da çocuklara yönelik özverili çalışmalar gerçekleştirmeye devam etmiştir.


“REFERRALS CHANGE ​THE WORLD” (rEFERANSLARLA DÜNYA DEĞİŞİR)


2011’de “Referanslarla dünya değişir” sponsorluk programının lansmanı gerçekleşti. Euler Hermes’le tanışmayı arzu eden bir ya da daha çok müşterinin adını veren her bir müşteri için, kendi tercih ettiği STK’ya bir bağıl yapılmaktadır: Save the children (Çocukları Kurtaralım), Red Cross (Kızılhaç) ya da World Wildlife Fund (Dünya Yabani Yaşam Koruma Fonu). Birleşik Krallık, Polonya, Macaristan ve Hollanda’daki Euler Hermes şirketleri hâlihazırda bu programa katılım gösteren şirketler arasındadır.

SOPEX


2010’dan bu yana Euler Hermes, Allianz Social OPEX’e (SOPEX) katkıda bulunan kuruluşlar arasındadır. 2011’de, birçok personel, OPEX metodolojisini kullanmak suretiyle çözümler geliştirmek üzere, bir haftalarını STK’lara ayırmışlardır.  
 ​​​​

sÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME SAĞLAMAK

 
2001’den bu yana, Euler Hermes, çalışmalarını Allianz Grup ile paylaşmakta olduğumuz beş değerin teşvik edilmesine odaklanmış şekilde gerçekleştirmektedir. Bu değerler, grubun hedeflerini gerçekleştirmesini, müşterilerini mümkün etmesini ve temellerini her geçen gün biraz daha güçlendirmesini mümkün kılmak üzere, her bir çalışanın hareketlerine yön vermektedir.
 

STRATEJİ VE İLETİŞİMİ uyumlaştIrmak


İstikrarlı ve entegre strateji, aksiyonlar, iletişim ve taahhütler ile, Euler Hermes müşterilerine ve genel anlamda iş dünyasına, iş modeli ve müşteri değerine ilişkin açık ve şeffaf bir tablo sunmaktadır.

Bu istikrar, personelimizin, müşterilerin şirketlerinin gelişmelerine yardımcı olmalarına ve ticaret risklerini sigortalamalarına imkân vermektedir. Kendi organizasyonumuzu, entegrasyonumuzu, hizmetlerimizi ve gereçlerimizi şeffaf bir hale getirmek, istikrar ve güvenilirliği de desteklemektedir.

 
 

mükemmelİyet kültürünün teşvİk edİlmesİ


Euler Hermes, performansın, mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyümeye destek veren başlıca faktör olduğuna inanmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin beraberinde getirdiği zorluklara yanıt verme sürecinde, ilerlemeyi sağlayan sürekli yönlendirici faktör mükemmeliyettir. Çalışanlarımız, ortak bir hedef paylaşmakta ve bu ortak hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır: dünya çapında ticari alacak yönetimi için tercih edilen iş ortağı durumuna gelmek.

müşterİYE ODAKLANMAK


Şirket, altyapı ve süreçlerini, faaliyet bilgi sistemlerini, en iyi uygulamalarının paylaşımlarını, eğitim, mobilite vs.’yi uyarlamak amacı ile çok kademeli bir yaklaşım içinde yatırım yapmaktadır.

Tüm bu girişimler, yansıtma ve stratejilerin odak noktasına müşteriyi yerleştirmektedir. Hizmetleri ne şekilde iyileştirebiliriz? Müşterilerin gereksinimlerine nasıl daha iyi bir şekilde yanıt verebiliriz? Bunlar, müşterilerimize hizmet verirken ve iş stratejimizi uygulamaya koyarken, kendimize her gün sorduğumuz sorulardır. 
Euler Hermes, sürdürülebilir gelişim politikası vasıtasıyla, operasyonlarının çevresel etkisini azaltmak taahhüdü ile hareket etmektedir. Bununla ilgili hesap verebilirlik süreçleri, bizim dünya çapındaki insan, malzeme ve tabii kaynaklarını daha iyi bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olmaktadır.

enerjİ tüketİMİ

 

Geçerli emniyet, tüketim ve konfor standartlarına uygun olarak hareket edilmesini temin etmek amacı ile, enerji sarfiyatı gerçekleştiren ekipman düzenli olarak kontrol edilmekte ve özellikleri yükseltilmektedir. Yönetim Kurulu, ekipman seçim sürecine HQE (High Quality Environmental – Yüksek Kaliteli Çevre) standartlarını entegre eden ve iş yeri ortamını düzenleyen bir tüzüğü tasdik etmiştir.

2012’de, global genel müdürlük faaliyetleri ve Fransız bağlı kuruluşu, merkez ofislerini, Paris’in iş merkezi olan La Défense’daki Tour First binasına taşıdılar. First binası, HQE sertifikasyonu almak üzere Fransa’da renove edilmiş olan en büyük ofis binasıdır. Karbon gaz emisyonları ve enerji tüketimi, geleneksel ofis binalarına kıyasla %65 daha düşüktür. 

 

sürdürülebİLİr tedarİkçİler


Grubun sürdürülebilirliğe yönelik taahhüt içinde çalışması, kullanım ömürleri sonunda malzemeleri geri kazanım ve geri dönüştürmeye yönelik taahhütlerine bağlı olarak tedarikçi seçimine de yansımaktadır.  Atık tasnif uygulamaları birçok ofiste sistematik bir hale gelmiştir.
 

KAĞIT TÜKETİMİ


Kâğıt tüketimi, geleneksel anlamda, Grup için başlıca endişe kaynaklarından biri olagelmiştir. 2003’te, Euler Hermes, müşterilerinin ve iş ortaklarının sigorta poliçelerini Internet üzerinden yönetebilmelerine imkân tanımak üzere tasarlanmış güvenli bir online poliçe sistemi olan Euler Hermes OnLine Information Service’i (Euler Hermes Online Poliçe Sistemi Eolisi) geliştirdi. EOLIS artık 31 ülke ve 17 lisanda mevcut olup, kredi limit taleplerinin %97’si Internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Şirket ayrıca müşterileri ile kâğıtsız ilişki sürdürme stratejisini de pekiştirmiştir. Örneğin 2012’de Fransa’daki bağlı kuruluşumuz, müşteriler ve aracılar için bir elektronik kasa lansmanı gerçekleştirdi. Bu güvenli arşivleme hizmeti, daha önceden matbu formda gönderilen ve alınan sigorta poliçelerinin yönetimine ilişkin tüm belgelerin, delil olarak değerlerinde herhangi bir kayıp meydana gelmeksizin elektronik formatta alınıp saklanabilmesine imkân tanımaktadır​.

 

karbon nötr web sİtesİ


Euler Hermes, global karbon ayak izinin azaltılması konusunda da üzerine düşeni yerine getirmektedir. Kasım 2010’dan bu yana, Euler Hermes’in web siteleri, “karbon açısından nötr” sertifikasına sahiptir. Sunucular ve Euler Hermes web sitelerine bağlantılar tarafından kullanılan enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin finanse edilmesi için Avrupa’daki projelere ödenen katkılar ile bertaraf edilmektedir. Bu girişim, Danimarka merkezli CO2 Nötr Web Sitesi ve Avrupa Birliği ile ortaklık içinde gerçekleştirilmiştir.

İş seyahatleri için, mesafelerin müsaade ettiği tüm hallerde Euler Hermes hava yolculuğu yerine raylı sistem yolculuğunu teşvik etmektedir.  Şirket araç filosu da, otomobil imalatçıları tarafından getirilen en yeni kirlilik karşıtı standartlardan faydalanmak amacı ile düzenli olarak yenilenmektedir​.