İNŞAAT SEKTÖRÜ VE İMALAT SANAYİ

 

 

İnşaat ve imalat sektörü teminat ürünlerine her zaman ihtiyaç duyar. Sizlere yönelik teminat ürün yelpazemiz, sektörünüzün gerekliliklerine paralel çeşitlilik sunmaktadır.

Geçici Teminatlar


Kamu ihaleleri çerçevesinde talep edilen geçici teminatlar, yüklenici sıfatı ile sözleşmeyi imzalayarak çalışmaları sözleşmede talep edildiği şekilde yerine getirmeyi taahhüt edeceğinize dair bir güvence sunar.


Avans Teminatlar


Avans ödemelerinin ya da hesaptan yapılan ödemelerin geri ödeneceğine dair güvence sunar.


Tedarik ve Hizmet Teminatları


Teslim ya da kabul noktasında mal ve hizmet tedarik etmek üzere yüklenici sıfatıyla üstlendiğiniz yükümlülüğe ilişkin bir teminat sunar.

Performans Senetleri


Mal tedarikinin sağlanması ve hizmetlerin yerine getirilmesini süreli veya süresiz olarak garanti eder. Ayrıca garanti kesinti bedelinin ödenmesini de sağlayarak size derhal likidite sağlar.


Bakıma Yönelik Devam Teminatları


Garanti süresi boyunca tespit edilen herhangi bir kusura yönelik teminat sunar. Ayrıca garanti kesinti bedelinin ödenmesini de sağlayarak size derhal likidite sağlar..

Ortak Girişimler ve Konsorsiyumlar İçin Teminatlar


Belli başlı inşaat sözleşmeleri genellikle bir konsorsiyum (ortak girişim) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu durum, ortak girişime dâhil şirketler için belirli bir risk içerir. Ortak girişimler konusunda köklü bir tecrübeye sahip olan Euler Hermes, inşaat sektörünün gereksinimlerini göz önünde tutan özel ortak girişim teminatları sağlamaktadır.

Şirketlerin birbirilerine olan yükümlülüklerinin güvence altına alınmasına ilişkin düzenlemeler de bu temainatlar arasında yer almaktadır. Euler Hermes, prim ve risk yükümlülüğü için iki kez ödeme yapılmasının önüne geçen bir sistemi son derece uygun bir fiyatlama yaklaşımı ile sunmaktadır.

​​