ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER

Bütün çok uluslu şirketler gibi, kârlı satışlarınızı arttırmak, operasyonel mükemmeliyete erişmek ve dünya çapındaki alacak portföyünüzü sağlıklı bir risk yönetimi ve şeffaf bir görüşe sahip olarak yönetmeniz gerekmektedir.

Euler Hermes World Agency, ticari faaliyetlerinizi gerçekleştirdiğiniz her yerde, stratejinizi destekleyecek iş ortağınızdır.

​​​​
 • Gereksinimleriniz
 • Sunduğumuz değer
 • World Agency: çok uluslu şirketler için özel bir ekip

world programI faalİyet stratejİNİZE ne şekİlde destek olabİlİr?


 • Dünya çapında faaliyetleriniz var ve global bir çözüme ihtiyaç duyuyorsunuz.

 • Talep ettiğiniz hizmet yerel seviyede iletişim gerektirmekte beraber, ancak işinizi geliştirmek amacıyla, ölçek ekonomisine ve bir miktar uyumlaştırmaya da gereksinim ihtiyacı içindesiniz

 • Her çok uluslu şirket gibi, karmaşık bir risk yönetim stratejiniz var.

 • Kurumsal Yönetiminiz özel raporlama gerektirmektedir.

 • Şirketinize özel olarak hazırlanmış bir programa ihtiyaç duymaktasınız

 • Global ortamınız son derece rekabetçi

 • Gereksiniminiz büyük bir teminat/kapasiteye ihtiyacınız var.


EULER HERMES İHTİYAÇLARINIZI NASIL KARŞILAYABİLİR?

 • Euler Hermes, faaliyet stratejinize destek olacak bilgiye ve uzman bir ekibe sahiptir.

 • Büyüme stratejilerinize ve pazarlarınıza odaklanarak, kârlı ve sürdürülebilir büyümenizi destekleyebiliriz.

 • Faaliyetlerinizin yönetimini, güvenilir konsolide yönetim bilgi desteği ile kolaylaştırabilir ve üstün raporlama hizmetlerimiz ile kurumsal yönetiminize destek olabiliriz.

 • Özellikle uluslararası alacaklarınız söz konusu olduğunda, varlığa dayalı finansman anlaşması kapsamında sermayeye erişiminizi optimize edebiliriz. Finansal güvenilirlik açısında Euler Hermes, sektördeki en yüksek kredi notuna sahip alacak sigortası firmasıdır. 

 • Ticari kredi riskinizin yönetimi adına, işbirliği yapabileceğimiz ortak alanları brilikte irdelemeyi ve uzun süreli ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. 
   

 
Alıcı riskinin değerlendirilmesini ve teminat altına alınmasını öngören, katma değeri yüksek ve güçlü bir ortaklık.

Faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde yer alan stratejik risk tahsis uzmanları ağına erişim.


Özel olarak tasarlanmış bir çözüm:

 • Merkezi kontrol, yerel yönetim gibi global ve yerel gereksinimlerinize cevap veren 

 • Operasyonel kredi yönetim prosedürlerinize uygun

 • Farklı ülkelerde geçerli homojen sözleşme şart ve esaslarına sahip.

 • Özel ve konsolide risk yönetim raporlama hizmetleri içeren
 • Üstün ve ölçülebilir bir hizmet seviyesi sunan


 • Hassas kararlar için tek ve tutarlı bir karar verme otoritesine sahip


 • Günlük iş ilişkileri kapsamında, farklı ülkelerdeki operasyonel ünitelerinize kişiselleştirilmiş hizmetler verecek, şirkete özel bir müşteri yönetim ekibi sunan.

DÜNYA ÇAPINDA BİLGİ İŞLEM PLATFORMU:​

 
 • Uyumlu operasyonel süreçlere destek verir ve istikrarlı hizmet seviyeleri sunar
 • Kredi/Risk Yönetim operasyonlarınıza ve raporlamalarınıza yön verir.

 • Standard&Poors tarafından AA- notu verilmiş bir Allianz şirketi olan EH Grubu ve EH İş Ünitelerinin taahhüdü ile global bir iş modeli sunar
​​

​EH World agency nedİr?


Euler Hermes World Agency, Euler Hermes Grup bünyesinde yer alan, iki ya da daha çok ülkede yerleşik faaliyet gösteren ve cirosu 500 milyon Euro’nun üzerinde olan çok uluslu müşterilere hizmet sunan özel bir ekiptir.

Ekiplerimiz altı kilit bölgede yer almakta olup, faaliyet ünitelerinizle aynı yerel bağlam ve kültür çerçevesinde faaliyet göstermek suretiyle üstün hizmet verilmesini temin etmektedir.

Euler Hermes World Agency’nin bölgesel ağı çok uluslu programlar için özgün bir giriş noktasıdır.

EH World program çözümlerİ


EH World Hizmet Programı


Yerel ticari kredi riskleri için entegre kontrolün yanısıra, borçlular tarafından ödeme yapılmamasına karşı azami koruma seviyesine gereksinim duyan şirketler için kapsamlı ve şirkete özel çözüm.

EH World Tazminat Programı


Çalkantılara ve kaydadeğer (felaket boyutlarındaki) kayıplara karşı segmentli koruma arayan, ticari kredi risk yönetimi konusunda önemli yerel uzmanlığa sahip çok uluslu şirketler için.

EH World Risk Paylaşım Programı


Doğrudan ya da belirli bir reasürans kuruluşu vasıtasıyla, riskin bir kısmını, sağlıklı bir profesyonel ortak ile paylaşma arzusunda olan çok uluslu şirketlere yönelik programıdr.

EH World İşletme Sermayesi Programı


Alacaklarını, finansal ortaklara (bankalar, faktöring kuruluşları) ya da finansal yatırımcılara (seküritizasyon) temlik etmek suretiyle yerel nakit akışlarını iyileştirme yoluna giden çok uluslu şirketlere yönelik bir programdır.

EH World İşlem Teminatı


Yedi yıla kadar vadeli işlemleri de kapsayacak şekilde, ticari işlemlerine iptal edilemez siyasi ve ticari risk çözümleri arayan çok uluslu şirketler ve finansal kuruluşlara yönelik bir hizmettir..

EH World Finansman Programı


Finansal varlıklarını korumak üzere Risk yönetiminde Dünya Pazar Lideri olan ve notu AA- olan bir grubun desteğine gereksinim duyan Faktoring şirketlerine özel World Programı.