KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER

 

 

Alacak sigortasının karmaşık bir uygulama olduğunu ya da sadece büyük ölçekli veya çok uluslu şirketlere uygun olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, alacak sigortası, küçük ölçekli bir şirketin başarısının devamlı kılınmasında da önemli bir rol oynayabilir; şirketinizin, normal şartlar altında sahip olmayacağı güçlü bilgi ve desteği sunabilir.

Küçük ölçekli şirketlere yönelik alacak sigortaları  hızlı ve kolaylıkla uygulanabilen çözümlerdir. Ticari faaliyetleriniz, alacak sigortasından birçok şekilde istifade edebilir:

  • İş güvencesi sunar. Alacak sigortası, küçük ölçekli şirketler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı işinizi korur. Müşterileriniz ödeme yapmadığında, şirketinizin bunu telafi edecek sermayesi ya da kaynakları olmayabilir. Alacak sigortası, müşterileriniz temerrüde düşse dahi ödeme almanızı temin eder. Parayı size iletir ve alacak tahsilatı ile biz ilgileniriz.
  • Güvenilir bir ortak kazanırsınız.  Birçok küçük ölçekli şirket gibi, kredi yönetimine ayıracağınız kaynaklarınız olmayabilir. Bizler şirketlere, sektörlere ve ekonomik trendlere dair dünyanın en kapsamlı bilgisine sahibiz. Bu güçlü bilgiyi size sunuyor ve işinizi güvenli şekilde büyütmeniz adına kullanmanız konusunda yardımcı oluyoruz.
  • Alacak sigortası, uygun maliyetlidir. Alacak sigortasının maliyeti, şirketinizin  cirosuyla orantılıdır. Bu maliyet, sigortalı satışlarınızın küçük bir yüzdesini teşkil ederken,  şirketinizin ticari geçmişi ve ticari kayıpları ile  sektörünüz ve müşteri tabanınız da dâhil olmak üzere birçok değişkene bağlı olarak belirlenir. Siyasi risk teminatı da dâhil edildiğinde, maliyet daha yüksek olabilir. Şirketlerin büyük bir kısmı, risk ve kredi yönetimi, banka finansmanı, ekonomik verilere erişim ve satışları emniyetli bir şekilde büyütme olanağını da içeren çok sayıdaki ek avantajı göz önünde bulundurarak, ticari alacak sigortasını maliyetini uygun bulmaktadırlar.
  • Kolay yönetilir. Tüm müşterilerimizin, EOLIS adı ile bilinen, anında erişim sağlayan güvenli online poliçe sistemimize erişimi mevcuttur. EOLIS ile kredi görüş ve limitleri talep edebilir, mevcut kredi limitlerini ve başvuru yaptıklarınızı izleyebilir, müşterilerinizin ve potansiyel müşterilerinizin bilançolarını inceleyebilir ve alacak tahsilatı talep edebilirsiniz. 
Müşterilerimize en yüksek kalitede hizmeti sunmakla ünlenmiş bir şirketiz. 
 ​
​​