EH SmartView

 

 

​Euler Hermes’in güvenli online risk takip sistemi EH SmartView, portföyünüzü inceleyip, geliştirebileceğiniz risk bazlı raporlara doğrudan erişim sağlamaktadır. EH SmartView, sigortalılarımızın nezdinde, ticari alacaklara dair risk izlemesi yapan, finansman, kredi veya risk yönetimi alanındaki çalışanlara fayda sağlamak amacıyla tasarlandı. Bilinçli bir şekilde karar verebilmek için müşteri riskini gözden geçirebilir, kapsamlı yönetim raporları ile büyüme fırsatlarını yakalayabilirsiniz

 

 

EH SmartView İle Yapabİleceklerİnİz

 

 
Daha İyİ yönetİm İçİn alIcI portföyünüz hakkInda daha derİn bİlgİye sahİp olabİlİrsİnİz.

• Her alıcının kredi notunu görüntüleyebilirsiniz
• Alıcılarınızın kredi notu değişikliklerini tespit edebilirsiniz
• Bir grup alıcı üzerindeki konsolide riskinizi denetleyebilirsiniz
• Alıcı ve ülke risk profillerini belirleyebilirsiniz
• Kredi notu, sektör veya poliçeye göre farklı EH poliçelerinizin kabul oranını analiz edebilirsiniz
• Farklı poliçeleriniz kapsamında olan ülkelere yönelik değişiklikleri tespit edebilirsiniz
 
Polİçe değerlendİrmelerİnİzİ gelİştİrebİlİrsİnİz

• Bekleyen kredi limiti taleplerini izleyebilirsiniz
• En büyük risklerinizi inceleyebilirsiniz (en fazla 20 adet)
• Kredi limiti taleplerinize ne kadar sürede cevap verdiğimizi takip edebilirsiniz
• Poliçe başlangıcından itibaren, alıcılarınız üzerindeki limit değişikliklerini izleyebilirsiniz

İzleme amaçlI kullanacağInIz raporlarI tercİhİnİze göre özelleştİrebİlİrsİnİz

• Risk yönetimi raporlarınızı .xlsx ve .pdf formatlarında indirebilirsiniz
• Ay, döviz kuru, poliçe, sektör veya puana göre filtreleme yapabilirsiniz
• EH poliçelerinizi düzenleyerek, Poliçe Grupları altında gruplayabilirsiniz
• Hangi kullanıcıların EH poliçelerinize erişimi olacağı konusunda değişiklik yapabilirsiniz
 
 
 
 
smart-view-brochure  

kilavuz-btn

 

 

 

Video