UZMANLIĞIMIZ

 

 

Alacak sigortası, fırsatlar ve potansiyel risklerle dolu bir d�nyada, yeni m�şteriler ve piyasalar s�z konusu olduğunda dahi faaliyetlerinizi g�venle ger�ekleştirmenizi sağlamaktadır.

ALACAK SİGORTASI NEDİR?

What is credit insurance
​Alacak sigortası, iÅŸinizi, ticari bor�ların �denmemesi riskine karşı korur. Faturalarınızın �denmesini garanti altına aldığı gibi ticari faaliyetlerin beraberinde gelen kurumsal ve siyasi riskleri g�venilir bir ÅŸekilde y�netmenizi saÄŸlar.​
> Alacak sigortası nedir?    

ALACAK SİGORTASI NE ŞEKİLDE İŞLER?

How credit insurance works
Alacak sigortası yaptırdığınızda, m�şterinizin kredi itibarını deÄŸerlendirmenize yardımcı olacak ve iÅŸ yapacağınız ÅŸirketlerin se�iminde size tavsiyelerde bulunacak bir ortağı kazanıyorsunuz. M�şterileriniz ile yaptığınız ticareti sigortalayarak faturaların �denmeme riskini ortadan kaldırıyoruz.

> Alacak sigortası ne şekilde işler?    

BAŞLICA AVANTAJLAR

benefits of credit insurance

Alacak sigortası, faturalarınızın �denmesini temin etmekten �ok daha fazlasını saÄŸlar. DoÄŸru kararları vermeniz i�in gerekli olan en iyi bilgiyi ulaÅŸmanızı saÄŸlayarak ÅŸirketinizin baÅŸarılı olmasına destek olur. 

> Alacak sigortasının avantajları