TİCARİ ALACAK SİGORTASI NE ŞEKİLDE İŞLER?

 

 

Bir alacak sigortası poliçesi, bir sözleşmeden çok daha fazlasıdır. Poliçe ile, Euler Hermes olarak sizin ortağınız haline geliyor ve faaliyetlerinizin başarısına katkı sağlıyoruz.

 
​​​

"Her gün 20,000'in üzerinde kredi limit talebi tarafımıza ulaşmakta olup, bunların %85'ini 48 saatin altında bir sürede işleme almaktayız."

 

Sigortalı müşterilerinizin kredi itibarını ve finansal istikrarını analiz ederek kendilerine belirli bir kredi limiti tahsis ediyoruz. Bu limit, sigortalı alıcılarımızın alacaklarını tahsis edememesi durumunda azami %90'a kadar tazmin edeceğimiz miktardır. 


İhtiyaç doğması durumunda, poliçenin geçerlilik süresi boyunca, müşterilerinizden herhangi biri ile ticari işlem gerçekleştirmek için ilave teminat talep edebilirsiniz. Sigortalı alıcılarınızın her birini sürekli olarak izlemeye devam ederken talebiniz doğrultusunda  teminatın artışına ilişkin riski değerlendirecek; ilave kredi limit talebini  onaylayacak ya da gerekçeli,net ve zamanında bir cevap ile reddedeceğiz. Diğer taraftan, çalışmak istediğiniz yeni bir müşteri için de kredi limiti talep edebilirsiniz. 


Müşterilerinizin kredi itibarını proaktif olarak izlemek bizim sorumluluğumuzdadır. Bunu, müşterileri ziyaret etmek, kamuya açık kayıtları incelemek, aynı müşteriye satış yapan diğer sigortalılardan bilgi almak, finansal tabloları irdelemek ve geçmiş dönem ödeme raporlarını incelemek de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan firmalar hakkında bilgi derleyerek yapıyoruz.  

 

Derlediğimiz bilgiler sürekli bir şekilde güncellenmekte ve çapraz referanslarla kontrol edilmektedir. Elimizdeki veriler, müşterilerinizden birinin finansal bir zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret ediyorsa risk durumunu size hemen bildirecek, olası kayıplarınızı azaltmak ve önüne geçmek üzere bir aksiyon planı oluşturmanıza yardımcı olacağız. 

 

Alacak sigortası, ticari borçların ödenmemesinden kaynaklanan kayıpları tazmin etmekle beraber, nihai hedefi şirketinizin öngörülebilir kayıplarının önüne geçmesine yardımcı olmaktır. Sigorta kapsamındaki bir alıcıda kaybın ortaya çıkması durumunda, ilgili tutarı poliçenin kredi limiti dahilinde azami %90'a kadar tazmin edeceğiz.

​​​​​​​​​​​​​​​​​