NEDEN EULER HERMES’İ SEÇMELİYİM?

 

 

 ​
  • 2012 yılında 1 milyar Euro’yu aşan işlem gerçekleştirilmiştir.

  • 130 ülkede 380.000’in üzerinde alacak tahsilat işlemi gerçekleştirilmiştir.

  • Euler Hermes’in dünya çapında 600'ün üzerinde ticari alacak tahsilat uzmanı bulunmaktadır. 

  • Pazar payına göre dünyanın lider ticari alacak sigorta şirketidir.

 

DÜNYA ÇAPINDAKİ UZMANLARIMIZ HİZMETİNİZDE


Diğer özelliklerimizin ötesinde, bizi farklı kılan en önemli unsur çalışanlarımızdır.
Dünya çapında 600'ün üzerinde ticari alacak tahsilat uzmanımız bulunmaktadır. Müşterilerimizin son derece önemli olan ticari ilişkilerini riske atmaksızın alacaklarını tahsil etmek üzere gerekli olan donanıma sahiptirler. Tahsilat uzmanlarından oluşan bu özel ekibimiz, randımanlı bir şekilde tahsilatın gerçekleştirilmesini temin etmek üzere, tüm sektörlerle ilgli kapsamlı tahsilat bilgisine sahiptirler. 

'EULER HERMES' İSMİNDEN GELEN GÜCÜMÜZ

 
Ticari alacak sigortası ve alacak tahsilatı alanında sektör lideri olarak, ismimizin, geç ödeme yapan firmalar üzerinde kaydadeğer bir etkisi bulunmaktadır. Aksiyon almanız ve üçüncü bir taraf kullanmanız, borçlulara, ödeme konusunda ciddi olduğunuzu gösterebilir. 

ÖZEL UZMANLIK


Diğer birçok acentenin aksine, tahsilat sürecinde tahsilat önce müşterimizin riskine sayılır, asla kendimiz üstlenmeyiz. Bizim işimizin bilgi birikimi gerektiren ve uzmanlık isteyen bir görev olduğu inancı ile, şirketlerden sadece geciken ödemeleri tahsil ederiz. Odakladığımız konu ve rakipsiz tecrübemizin olduğu alan budur. 

BİLGİ BİRİKİmİNE SAHİBİZ


Euler Hermes Grubununun bir parçası olarak, 40 milyonu aşkın şirketin finansal takibinin yapıldığı geniş bir veritabanına sahibiz. Bu da, alacakların takibinde genellikle, diğer tahsilat acentelerinin izini dahi süremeyeceği kilit bilgileri veya hatta kilit isimleri bulabildiğimiz anlamına gelmektedir.

Haftada 7 gün, günde 24 saat, dünya çapında 40 milyon şirkete dair birinci elden ve güncel bilgiler elde eden istisnai bir bilgi kaynak ağı olan Kredi İstihbarat bilgi servisimiz vasıtasıyla bilgi birikimimizi de sürekli arttırmaktayız.

 

TANINMIŞ BİR SEKTÖR LİDERİYİZ


Tahsilat görevlilerine yönelik uluslararası ticaret birliklerinde aktif bir rol almaktayız. Prosedürler ve profesyonellik adına oluşturmuş olduğumuz yüksek standartlarla bilinmekteyiz. Bu standartlar artık sektör içinde iyi uygulamalara yönelik birer kıstas teşkil etmektedirler

benzersİz bİr erİşİme sahİbİz


50’yi aşkın ülkedeki varlığımızın yanısıra, dünya çapında 130’dan fazla ülkede ülkede tahsilat hizmetleri verebilmemizi mümkün kılan harici avukatlar ve tahsilat görevlileri ile güçlü bir ortaklığımız da mevcut. 

Her yıl 200.000’in üzerinde gerçekleştirdiğimiz borç tahsilat vakası ile, müşterilerimiz için yasal işlem öncesi aksiyondan yasal işlemlere kadar profesyonel bir hizmet sunmakta olduğumuzu temin etmek amacı ile tecrübemizden ve yerel pazarlara dair bilgi birikimimizden istifade etmekteyiz.

Görevli ve avukatlardan oluşan uluslararası ağımızla, her türlü pazarda çalışabilir, birçok lisanda müzakereler gerçekleştirebilir ve herhangi bir yerel yasal sisteminin zorlukları ile başa çıkabiliriz.

fİnansal GÜCÜMÜZ


Euler Hermes düzenli olarak müşterilerinin adına büyük alacakları kurtarma sorumluluğunu üstlenmektedir.  27 milyar Euro cirosu bulunan, Standard & Poor’s finansal notu AA- olan ve gücünü bağlı olduğu Allianz'dan alan Euler Hermes size uzun vadeli bir ortaklık için güvence sunmaktadır.
​​​

alacak tahsİLAT ÇÖZÜMLERİMİZ

 
Euler Hermes'ten alacak sigortası poliçeniz bulunmasa da, müşteriniz nerede olursa olsun, ürün veya hizmet karşılığında ödeme alamadığınız herhangi bir zamanda size alacak tahsilat çözümlerimizi sunabiliriz.

Gerek yurt içinde gerekse global olarak şüpheli alacakların tahsil edilmesi yerel bir varlık gerektirmektedir. Bu nedenle, borcu ilgili ülkede tahsil etmemizi mümkün kılacak şekilde, Euler Hermes’in dünya çapındaki ofis ve uzman ağını kullanmaktayız. Böylece size dünya çapında alacak tahsilat çözümleri sunmaktayız. 

Bu ağ sayesinde, yerel yönetmeliklere dair benzersiz bir bilgi birikimi ve kültürel yaklaşım geliştirmiş bulunmaktayız. Her türlü pazarda, her türlü zaman diliminde çalışabilir, muhtelif lisanlarda müzakereler gerçekleştirebilir ve her türlü yerel yasal sistemin zorlukları ile başa çıkabiliriz.​

KAPSAMLI BİR HİZMET


Borçlu ile ilk irtibatın kurulmasında yasal işlemlere kadar sürecin tamamını yürütebilmekteyiz.  Kapsamlı alacak tahsilat sürecimiz ile ilgili olarak düzenli güncellemelerimizi paylaşmakta, borcunuzun  mevcut durumuna dair eksiksiz bilgileri sizlere göndermekteyiz.